• På bankkort for barn er det beløpsgrenser for uttak i minibank på 1000 kroner i løpet av 7 dager. Ved
    varekjøp er grensen 5000 kroner i løpet av 7 dager.