• Hvis du ikke har belånt boligen utover 60 % av boligtaksten kan Flexilån være en god løsning. Dette lånet gir deg en full frihet innenfor 60 % av boligtakst til å benytte disse midlene som du selv velger. Du velger selv hvor mye du vil betale i avdrag. Rentene trekkes automatisk i slutten av måneden. Du kan overføre penger fra lånekontoen i nettbanken, mobilbanken eller telefonbanken.

    Eksempel
    Din bolig har en verdi på 4 millioner kroner. Du kan låne maks 60 % av denne verdien, altså 2,4 millioner kroner. Har du restgjeld på boliglånet trekkes dette fra lånerammen. Om du har 1 million kroner igjen å betale på boliglånet og lånerammen er 2,4 millioner, kan du bruke 1,4 millioner kroner til flexilånet.