• Mellomfinansiering vil si at du får lån til å kjøpe ny bolig, før du har solgt den gamle. I praksis betaler du på to lån i perioden du sitter med to boliger. Ved behov kan du få avdragsfrihet på ett eller begge lån, det vil si at du kun betaler renter.  

    Når du har solgt og fått oppgjøret for den gamle boligen, flyttes egenkapitalen over til det nye lånet. Lånet på den nye boligen gjøres om til et ordinært lån som du betaler både avdrag og renter på. Som en hovedregel kan du få mellomfinansiering i inntil 1 år, med en avdragsfri periode på inntil 6 måneder.

    Den store usikkerheten når du kjøper ny bolig før du har solgt den gamle, er knyttet til hvilken pris du får for boligen du skal selge. Vi anbefaler at du beregner et prisfall på inntil 15 % i forhold til oppdatert verdivurdering. Hvis du får mindre for den gamle boligen enn du hadde tenkt, må pengene skaffes på annen måte.

    Husk at du i tillegg til renter og eventuelle avdrag på to lån, må dekke løpende utgifter på to boliger i en periode, blant annet kommunale avgifter, strøm og forsikring. Du må derfor ha god økonomi for å få mellomfinansiering. Snakk med oss i banken før du starter boligjakten, så vet du om du kan kjøpe ny bolig før du har solgt den gamle.