Hva er forventet avkastning på fond?

Forventet avkastning sier noe om hvor mye du kan forvente at sparepengene dine vokser i verdi, og er basert på avanserte regnestykker og historiske data.

Størrelsen på aksjeandelen i et fond er med på å påvirke risiko og forventet avkastning for det fondet. Et aksjefond med 100 % aksjer har en forventet høyere avkastning enn rentefond, men innebærer altså en viss risiko. 

God tid er nøkkelen til trygg sparing i fond. Jo lenger tidshorisont du har, jo høyere andel aksjer kan du ha uten at risikoen øker. Holder du deg til planen, også i dårlige tider, vil du sannsynligvis oppnå større avkastning enn ved andre spareformer.

Se også:

Hva er aksjefond og rentefond?