• Avkastningen på sparingen er skattefri frem til du starter utbetalingen. Ved utbetaling beskattes avkastningen som alminnelig inntekt. Sparesaldoen er gjenstand for formueskatt.

    Det er ikke skjermingsfradrag på pensjonskonto.