• Alle kort som er tilknyttet kontoen fører til sparing.