• Nei, det er ingen gebyrer for å opprette aksjesparekonto. Kostnader på fond (årlig forvaltningsgebyr) og kjøp/salg av aksjer og egenkapitalbevis er de samme innenfor aksjesparekonto som utenfor. Se prisliste. Velger du å flytte nåværende aksjer og fond innenfor fredningsperioden (denne varer til 1. desember 2018) er dette skattefritt. 

    Tidsfrister for flytting

    Gjennom 2018 har det vært mulig å flytte aksjer og aksjefond til aksjesparekonto uten å betale skatt på gevinsten. Stortinget har nå vedtatt at ordningen forlenges ut 2019.