Miljølån

Skal du bygge ny bolig, pusse opp eller bytte varmeløsning? Nå får du bedre lånebetingelser om du velger miljøvennlige løsninger.

Rimeligere enn våre vanlige boliglån.
Premierer deg som tar hensyn til miljøet.
Gjør det enklere å velge energiløsninger for fremtiden.

Hva kan jeg søke Miljølån til?

ikon
Energibesparende tiltak

Generelle tiltak som bidrar til å redusere energiforbruket. For eksempel utskifting av oljefyr og oljetank.

ikon
Oppgradere eksisterende bygg

Etterisolering av eldre hus eller hytte og andre tiltak som forbedrer energistandarden.

ikon
Bygge energieffektivt hus

Hva er ambisjonsnivået ditt? Bygge etter dagens standard, eller gå et hakk opp til passivhus- eller plusshusstandard?


Priser og vilkår

Fra 2,84 % *
  • [* 0,00 % rente første år inntil 250.000 kroner]
  • [Maksrente 1,50 %]
  • [Ingen etableringskostander]

Miljølånet blir skilt ut som et eget lån ved siden av tradisjonelt boliglån, og gjelder utgifter som du kan dokumentere er knyttet til valg av energibesparende løsninger.

Legges inn lokalt


Hvorfor Miljølån?

Miljølån gir svært gunstig rente på energibesparende tiltak enten du skal bygge nytt, pusse opp eller bare bytte til energikilder med mindre belastning på miljøet.

Energieffektive løsninger = bedre betingelser.

Fremtidens bolig produserer mer energi enn den bruker. 

miljølån

"Selv om det er lønnsomt å bytte til varmepumpe, så kan en investering på over 200.000 kroner oppleves som en barriere for mange boligeiere. Derfor er det veldig positivt med lån til så gunstige betingelser."

Rolf Iver Mytting Hagemoen,
daglig leder i Norsk Varmepumpeforening.

Støtteordninger

Hos Enova kan du få råd om energibesparende tiltak, og søke om støtte. Mange kommuner tilbyr også slike støtteordninger. Ta en telefon eller sjekk nettsiden til din hjemkommune.