Spare

Det finnes ulike måter å spare på. Du kan spare på konto, i fond, kjøpe aksjer eller spare til pensjon.