Spare i fond til barn

Skal du spare til barn og unge, skal du som regel spare over lang tid. Da kan det være lurt å spare i fond med høy aksjeandel. Ved sparing i aksjefond er det mulig å spare på aksjesparekonto til barn. 

Mulighet for høyere avkastning enn sparing i bank.
Start tidlig, så kan selv små summer vokse seg store over tid.
Spar et fast beløp hver måned eller sett inn penger når du vil.

Slik sparer du i fond til barn

Spare i fond til barnet i ditt navn

Vi anbefaler at du sparer i aksjefond innenfor aksjesparekonto. For å holde sparingen til barnet adskilt fra din egen, kan du åpne en egen aksjesparekonto for barnet.

Du kan opprette så mange aksjesparekontoer du vil. Helt gratis så klart. Har du flere barn kan du opprette en aksjesparekonto for hvert barn.

Ønsker du å spare i kombinasjonsfond eller andre fond utenfor aksjesparekonto, må du åpne en porteføljekonto før du kan starte sparingen. Ny porteføljekonto for fond får du ved å sende en melding til oss fra mobilbanken eller nettbanken. Skriv gjerne i meldingen hva kontoen skal hete, for eksempel barnets navn. Når porteføljekontoen er på plass kan du kjøpe fond. Kontoen vises i nettbanken og mobilbanken din under fond.

NB! Husk å velge rett konto når du kjøper. 

Spare i fond i barnets navn

Ønsker du å spare i fond i barnets navn kan du som foreldre/verge enten:

 • opprette aksjesparekonto til barn
 • eller en egen porteføljekonto

Hovedregelen er at begge foreldre/verger må signere på kunde- og kontoavtalen. Er du verge alene må dette dokumenteres.

Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang med sparingen, enten du ønsker aksjesparekonto til barnet, eller porteføljekonto.

Bør jeg spare i mitt eller barnets navn?

Hvorfor spare i ditt navn?

Fordeler

 • Du har kontroll på pengene, og barnet får ikke tilgang til disse før det trenger dem til for eksempel boligkjøp eller studier.
 • Du kan fritt disponere midlene, for eksempel velge når du vil overføre penger.
 • Det begrenser ikke muligheten til stipend.
 • Man unngår at statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) tar over tilsynet med pengene om de overstiger 2G. 

Ulemper

 • Midlene inngår i boet ditt ved eventuell skilsmisse eller død. Ønsker du at gavepenger skal holdes utenfor, må dette spesifiseres i et gavebrev eller testament.
 • Pengene er lett tilgjengelig for den forelderen som står som eier av sparebeløpet.

Hvorfor spare i barnets navn?

Fordeler

 • Pengene tilhører barnet, og inngår ikke i boet hvis foreldrene skilles eller dør. 
 • Barnets penger vil etter fylte 17 år ikke inngå i foreldrenes skattepliktige inntekt og formue.

Ulemper

 • Når barnet fyller 18 år får det full disposisjonsrett over pengene, og du kan dermed ikke bestemme hva pengene skal brukes til. Da risikerer du at barnet bruker opp pengene i stedet for å la dem stå til bolig eller andre viktige ting. 
 • Når barnets formue er større enn 2G kan statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) overta forvaltningen av pengene. Dette kan unngås ved å skrive et gavebrev eller testament hvor man skriver at barna i samråd med foreldrene skal råde over pengene. Send en kopi til statsforvalteren (tidligere fylkesmannen).

Unngå redusert stipend

Hvis midlene står i barnets navn og nettoformuen overstiger 444.300 kroner (2021, summen justeres årlig) vil Statens lånekasse redusere stipendandelen i utdanningsstøtten.

Start tidlig med sparing til barnet

Vil du gi barna dine økonomisk sikkerhet og økt handlefrihet senere i livet, er det lurt å starte sparing for dem så tidlig som mulig.

Sparing i fond vil normalt gi langt bedre avkastning enn tradisjonell banksparing. I tillegg reduseres risikoen ved fondssparing over så lang tid. 

Med vår sparekalkulator kan du få en oversikt over hvor mye sparepengene kan vokse ved å ta ulik grad av risiko. 

Hvilke fond skal du velge?

Du kan velge mellom en rekke ulike fond. Hvilke fond vi anbefaler avhenger av to ting:

 1. Hvor lenge du skal spare?
 2. Hvor stor risiko du ønsker å ta?

Vår anbefaling for langsiktig sparing med høy risikotoleranse er ODIN Aksje, som er et rent aksjefond. Har du kortere tidshorisont eller foretrekker mer moderate svingninger kan kombinasjonsfond være et godt alternativ. 

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er investeringsråd med personlig anbefaling. Ønsker du investeringsrådgivning anbefaler vi at du tar kontakt med oss.

ODIN Aksje

 • 100 % aksjer
 • Aksjefond
 • Høy risiko, høy avkastning
 • Lang tidshorisont

Passer for deg som synes høy avkastning er viktig. Du bør ha lang tidshorisont og tåle store svingninger.

ODIN Horisont
 • 75 % aksjer og 25 % renter
 • Kombinasjonsfond
 • Høy risiko
 • Mellomlang tidshorisont

Passer for deg som forventer høy avkastning, men ønsker å ta noe mindre risiko enn i et aksjefond.

* Kan ikke kjøpes på Aksjesparekonto

ODIN Flex
 • 50 % aksjer og 50 % renter
 • Kombinasjonsfond
 • Medium risiko
 • Middels tidshorisont

For deg som ønsker en balansert tilnærming, med halvparten aksjer og resten i renter.

* Kan ikke kjøpes på Aksjesparekonto

ODIN Konservativ
 • 25 % aksjer og 75% renter
 • Kombinasjonsfond
 • Lav risiko, lavere avkastning
 • Kort tidshorisont

For deg som er forsiktig, men samtidig ønsker høyere avkastning enn på konto.

* Kan ikke kjøpes på Aksjesparekonto

Hva lurer andre på?

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no