BarneSpar

BarneSpar gir barnet ditt en meget god rente hvis pengene kan bindes fram til fylte 18 år.

 

Konto for barn og unge mellom 0 og 17 år, der sparingen skjer i barnets navn. Du kan spare inntil kr 30 000,- pr. år og kr 300 000,- totalt (pluss oppsparte renter).

Barnet får meget god rente.
Du kan starte tidlig å spare til barnet og en slik sparekonto er praktisk hvis du skal spare fram til barnet blir myndig.
Kontoen må stå i barnets navn.

Start tidlig med sparing til barnet

Vil du gi barna dine økonomisk sikkerhet og økt handlefrihet senere i livet, er det lurt å starte sparing for dem så tidlig som mulig. 

Starter du å spare tidlig vil selv små beløp vokse seg store når du sparer jevnt over mange år. Sparekonto til barnet ditt oppretter du i nettbanken din. 


Bør jeg spare i barnets eller mitt navn?

I barnets navn

Fordeler

Barnets penger inngår ikke i boet hvis foreldrene skilles eller dør. Barnets penger vil etter fylte 17 år ikke inngå i foreldrenes skattepliktige inntekt og formue.

Ulemper

Når barnets formue er større enn 2G kan Fylkesmannen overta forvaltningen av pengene. Dette kan unngås ved å skrive et gavebrev eller testament hvor man skriver at barna i samråd med foreldrene skal råde over pengene. Send en kopi til Fylkesmannen.

Husk

Hvis midlene står i barnets navn og nettoformuen overstiger 357.782 / 370.304 kroner (nivå for 2014/2015, summen justeres årlig) vil Statens lånekasse redusere stipendandelen i utdanningsstøtten.

Når barnet fyller 18 år får det full disposisjonsrett over pengene, og du kan dermed ikke bestemme hva pengene skal brukes til.

I ditt navn

Fordeler

Du kan fritt disponere midlene, f. eks velge når du vil overføre penger. Det begrenser ikke muligheten til stipend. 

Ulemper

Midlene inngår i boet ditt ved eventuell skilsmisse eller død.


Spar regelmessig

Den enkleste måten å spare opp mye penger, er å gjøre sparing til noe hverdagslig. Foreldrene kan enkelt opprette et fast månedlig trekk fra en annen konto.For eksempel kan deler av barnetrygden settes inn på barnets sparekonto.

I nettbanken og mobilbanken kan du enkelt starte, endre og stoppe sparingen din som du selv vil.


Rente og vilkår

  • Maks sparebeløp pr. år 30.000 kr
  • Maks sparebeløp totalt 300.000 kr
  • Innskuddet er låst fram til fylte 18 år med unntak av beløp spart inneværende år som kan tas ut. Uttak utover dette belastes med 5 % gebyr av uttaksbeløpet.

Opprettelse

Begge foreldre (eller verger) må godkjenne opprettelse av konto til mindreårige. Er du enslig forsørger eller ønsker å disponere kontoen alene, må dette dokumenteres. 

Ved fylte 18 år blir kontoen omgjort til en Ungdomspar

Rente

Barnet får god rente fra første krone. 

Uttak

Overføring mellom kontoer eller annen belastning i nettbanken regnes som uttak.


Labb og Line spareklubb

Når barnet fyller 3 år blir det aktivt medlem og får tilsendt bursdagshilsner. 

Alle barn får en sparebøsse i velkomstgave fra Labb og Line som kan hentes ved et av våre kontorer.

I Sparebankuka hvert år i oktober tømmer vi sparebøssene og har arrangement for barna.