Ikon, sparegris

PensjonSpar

PensjonSpar gir deg meget god rente hvis du vil
spare ekstra til pensjonen din på en 100 % sikker bankkonto.

Du får meget god rente på egen pensjonssparing.
Du kan starte tidlig å spare til egen pensjon.

Din pensjon består av det staten sparer, det jobben sparer, det du sparer selv.Grafikk.

1. Det staten sparer

Gjennom Folketrygden er du sikret et visst garantipensjonsnivå. I tillegg bygger du opp pensjonsbeholdning for hvert år du jobber. For de fleste av oss utgjør alderspensjonen omtrent halvparten av det vi har i lønn.

2. Det jobben sparer

Alle arbeidsgivere må spare minimum 2% av lønnen til ansatte i en pensjonsordning. Ansatte i stat, fylke og kommune har som hovedregel en offentlig tjenestepensjon som sammen med alderspensjon utgjør 66% av lønnen.

3. Det du sparer selv

Resten er opp til deg selv. Hvordan ser du for deg livet som pensjonist?
Undersøkelser viser at de fleste ønsker 80% eller mer av lønnen som pensjon. Men husk at litt sparing er mye bedre enn ingen sparing, og at når du først er i gang er det lettere å bli motivert til mer sparing.


Hvor stor inntekt trenger jeg som pensjonist?

Hvis du er gjeldfri som pensjonist vil du sannsynligvis trenge mindre inntekt enn du gjør i dag. Men selv uten gjeld fører hus, hytte og bil med seg store faste kostnader.

Noen opplever også at mer fritid fører til økt forbruk. Forbrukerundersøkelser viser at de fleste nordmenn ønsker pensjon som er 80% eller mer av dagens inntekt.


Rente og vilkår

  • Maks sparebeløp pr. år 60.000 kr
  • Maks sparebeløp totalt 2.000.000 kr
  • Innskuddet er låst fram til fylte 62 år med unntak av beløp spart inneværende år som kan tas ut. Uttak utover dette belastes med 5 % gebyr av uttaksbeløpet.

Opprettelse

Ved fylte 62 år blir kontoen omgjort til en Kapitalkonto

 

Uttak

Overføring mellom kontoer eller annen belastning i nettbanken regnes som uttak.


Pensjonskonto

Pensjonskonto er enkel sparing til pensjon. Du sparer et fast beløp hver måned, så tar vi oss av resten. Vi tilpasser risikoen på sparingen til din alder for å oppnå best mulig avkastning.

Det lønner seg å starte tidlig