Spare til pensjon

Pensjonsreformen gjør at alle bør starte egen sparing til pensjon. Men hvor mye, og hvordan bør du spare?

  • Noe får du fra folketrygden
  • Noe får du fra jobben
  • Noe må du spare selv

Hvordan er pensjonen min bygd opp?

Din pensjon består av det staten sparer, det jobben sparer, det du sparer selv.Grafikk.

1. Det staten sparer

Gjennom Folketrygden er du sikret et visst garantipensjonsnivå. I tillegg bygger du opp pensjonsbeholdning for hvert år du jobber. For de fleste av oss utgjør alderspensjonen omtrent halvparten av det vi har i lønn

2. Det jobben sparer

Alle arbeidsgivere må spare minimum 2% av lønnen til ansatte i en pensjonsordning. Ansatte i stat, fylke og kommune har som hovedregel en offentlig tjenestepensjon som sammen med alderspensjon utgjør 66% av lønnen.

3. Det du sparer selv

Resten er opp til deg selv. Hvordan ser du for deg livet som pensjonist? Undersøkelser viser at de fleste ønsker 80 % eller mer av lønnen som pensjon. Men husk at litt sparing er mye bedre enn ingen sparing, og at når du først er i gang er det lettere å bli motivert til mer sparing.


Det staten sparer for deg 

Jobber du lenge får du mer

Staten sparer 18,1 % av lønnen din hvert år du jobber. Jo flere år du jobber, jo større blir din oppsparte pensjon. Oppspart pensjon fordeles på antall år du forventes å leve. Pensjonerer du deg tidlig blir det flere år å fordele oppspart pensjon på og dermed mindre utbetalt hvert år. 

Tjener du mye må du spare mer selv

Det er kun inntekt under 7,1G (627.000 kroner i 2014) som staten setter av pensjon til. Resten må du eller jobben spare selv.


Det jobben sparer for deg

Det finnes to typer tjenestepensjon. Hva slags ordning som tilbys er opp til arbeidsgiver. Minimumsløsningen arbeidsgiveren din må tilby er en innskuddspensjon på 2% av lønnen. Det er dette som kalles Obligatorisk tjenestepensjon eller OTP.

Innskuddspensjon

Et fast beløp eller prosentsats av lønn settes av til pensjon. Sparingen og avkastningen kan tas ut som pensjon fra du er 62 år. Du velger selv om du vil bidra med en egenandel for å øke sparingen.

Ytelsespensjon

Med ytelsespensjon får du utbetalt en viss prosentsats av lønnen du har når du går av med pensjon. Det som ikke dekkes av folketrygden betales av jobben sin pensjonsordning. For å få maksimal uttelling av denne ordningen må du ha jobbet i minimum 30 år.

Samle pensjonskapitalbevis

Pensjonskapitalbevis fra tidligere jobber kan ligge hos ulike forsikringsselskaper. Det lønner seg å samle de på ett sted, og det koster ikke noe å flytte de.

Velg riktig spareprofil

På pensjonsordningen gjennom jobben kan du velge en spareprofil. Har du mange år igjen til du er pensjonist vil det lønne seg å velge en profil med høyere risiko og sannsynlighet for høyere avkastning.


Det du sparer selv

De fleste ønsker 80 % av lønnen eller mer som pensjonist. Det krever at du sparer selv. Starter du tidlig med pensjonssparing jobber tiden for deg slik at du får en høyere avkastning i tillegg til at du rekker å spare mer.


Hva kan du forvente deg å få i pensjon?