Venter du barn? Dette bør du tenke på

For å gi barnet et best mulig økonomisk utgangspunkt, er det en del ting det er lurt å få på plass – som sparing og forsikring.

Bør jeg spare i mitt eller barnets navn?

Hvorfor spare i ditt navn?

Fordeler

  • Du har kontroll på pengene, og barnet får ikke tilgang til disse før det trenger dem til for eksempel boligkjøp eller studier.
  • Du kan fritt disponere midlene, for eksempel velge når du vil overføre penger.
  • Det begrenser ikke muligheten til stipend.
  • Man unngår at statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) tar over tilsynet med pengene om de overstiger 2G. 

Ulemper

  • Midlene inngår i boet ditt ved eventuell skilsmisse eller død. Ønsker du at gavepenger skal holdes utenfor, må dette spesifiseres i et gavebrev eller testament.
  • Pengene er lett tilgjengelig for den forelderen som står som eier av sparebeløpet.

Hvorfor spare i barnets navn?

Fordeler

  • Pengene tilhører barnet, og inngår ikke i boet hvis foreldrene skilles eller dør. 
  • Barnets penger vil etter fylte 17 år ikke inngå i foreldrenes skattepliktige inntekt og formue.

Ulemper

  • Når barnet fyller 18 år får det full disposisjonsrett over pengene, og du kan dermed ikke bestemme hva pengene skal brukes til. Da risikerer du at barnet bruker opp pengene i stedet for å la dem stå til bolig eller andre viktige ting. 
  • Når barnets formue er større enn 2G kan statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) overta forvaltningen av pengene. Dette kan unngås ved å skrive et gavebrev eller testament hvor man skriver at barna i samråd med foreldrene skal råde over pengene. Send en kopi til statsforvalteren (tidligere fylkesmannen).

Unngå redusert stipend

Hvis midlene står i barnets navn og nettoformuen overstiger 444.300 kroner (2021, summen justeres årlig), vil Lånekassen redusere stipendandelen i utdanningsstøtten. Når barnet fyller 18 år får det full disposisjonsrett over pengene, og du kan dermed ikke bestemme hva pengene skal brukes til.


Spare i fond til barn

Når du sparer til barnet, er det som regel langsiktig. Da kan det ofte lønne seg å spare i fond. Se hvilke muligheter du har for fondssparing, og hvor mye sparepengene kan ha blitt til når ditt barn blir voksen.


Disse forsikringene bør du ha

Med barn blir det desto viktigere å sikre at familien er i trygge hender. Sjekk at dere er riktig forsikret om noe skulle skje.

Livsforsikring

Har du noen gang tenkt på hva som skjer med familiens økonomi hvis du går bort? 

En livsforsikring sørger for at økonomien ikke er det som setter en stopper for at livet går videre. 

Mer om livsforsikring

Barneforsikring

En barneforsikring gir økonomisk trygghet hvis barnet blir alvorlig syk eller utsatt for en ulykke.

Ved å inkludere uførepensjon i forsikringen sikrer man i tillegg barnets trygghet for å få inntekt som voksen. 

Mer om barneforsikring


Snakk med oss når det passer deg

Plutselig er det ikke like lett å komme ut døren. Fiks tingene der det passer deg. Du kan chatte med oss i nettbanken, eller ta en prat med oss på nettmøte om du trenger litt mer rådgivning. Ellers står kundesenteret klar hver dag 7-24.