Kvalitetssikret samboerkontrakt

990 kroner
  • Kontraktsmalen er oppdatert og i tråd med gjeldende rettspraksis. 
  • En advokat fra Advokatfirmaet Legalis AS ser over og kvalitetssikrer samboerkontrakten.
  • Prisen dekker begge partene i forholdet.
  • Nedlasting av kontrakt.
  • Redusert timepris (kr 1850,-) om du har ønske eller behov for hjelp, i tillegg til kvalitetssikringen.

Tjenesten leveres sammen med Advokatfirmaet Legalis AS. Du starter utfylling av skjema i nettbanken hos oss, og vil overføres til Legalis for kvalitetssikring og betaling av kontrakten. Du får mer informasjon om dette underveis i prosessen.

Hva er en samboerkontrakt?

En samboerkontrakt eller samboeravtale er en avtale mellom samboere som beskytter begge partene, og bidrar til at oppgjør ved et brudd blir enklere og rettferdig.

Det er også viktig at avtalen sier noe om hva som skjer om en av partene dør. En samboerkontrakt inneholder områder som: 

  • Økonomisk ansvar og felles utgifter
  • Hvem som eier hva og fordeling av lån og gjeld
  • Hvordan fordeling skal gjøres ved et brudd eller dødsfall
  • Vurdering av bolig og hytte ved et samlivsbrudd

Så enkelt kommer du i gang

Snakk om det!

For å ha en felles enighet og unngå misforståelser senere, er det lurt å ha en felles oversikt over eiendeler, innskudd og felles utgifter.

Sett i gang

Fyll ut kontrakten sammen, slik at dere begge vet hva avtalen inneholder og betyr. Du kan lagre skjemaet underveis og gjøre avklaringer om du trenger det.

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål til Legalis før du har satt opp hele kontrakten, kan du sende inn skjemaet uten at alle felter er fylt ut. 

Lev lykkelig videre

Deres digitale samboerkontrakt oppbevares trygt hos Advokatfirmaet Legalis AS. Du har enkel tilgang fra Mine saker på Legalis.noSpørsmål om samboerskap og samboerkontrakt

Alle samboere trenger en samboerkontrakt. Et godt råd er å tenke gjennom hvordan inntekt brukes i samlivet, for eksempel om den ene betaler ned lån og den andre betaler for forbruksvarer som melk og brød. I tillegg til hvilke konsekvenser dette kan få. En samboerkontrakt vil kunne bidra til å forhindre konflikt ved et brudd, siden mye allerede er avklart.

Det viktigste er ofte å tenke ordentlig gjennom eierskap til boligen. For samboere er det ikke noe felleseie, slik det er ved ekteskap. Hvis den ene eier boligen når dere blir samboere, er eierskapet slik også om det blir slutt mellom dere. Den som flyttet inn kan derfor stå på bar bakke etter et langvarig forhold, samtidig som boligprisene har økt i løpet av samboerskapet. Dette kan være dramatisk, og dere bør ta sikte på at begge får andel av bolig og verdistigning i markedet.

Du står ikke ansvarlig for din samboers gjeldsopptak, bortsett fra hvis du er medlåntaker eller kausjonist. Kreditorene kan derfor ikke gå etter din formue. Likevel kan din samboers økonomiske opptreden påvirke deg. Dersom dere eier bolig sammen, kan kreditorene gå etter hans andel av boligen, og dette kan medføre at dere må flytte. Det er derfor viktig med åpenhet i samboerskapet rundt gjeld.

Om dere vil være samboer eller gifte dere er noe dere må finne ut av selv. Rettslig har samboere nå fått noen bedre rettigheter når den ene dør, og har i mange tilfeller rett til en minstearv og begrenset uskifte. Vernet for gjenlevende ektefelle er likevel sterkere, og det samme gjelder ved skilsmisse.

Den største forskjellen er at ektefeller som utgangspunkt har felleseie med likedeling av all formue. For samboere finnes det ikke felleseie – her er utgangspunktet at man finner ut hvem som eier hver ting. Det kan gi en langt mer ujevn fordeling, og noen ganger med nokså urettferdig resultat. En god samboerkontrakt, eventuelt kombinert med testament, kan løse mye.


Gjør plass til kjærligheten
- skriv samboerkontrakt!

Det kiler i magen. Livet leker. Det er vanskelig å se for seg at forholdet ikke skal vare når dere skal flytte sammen og bli samboere. Tankene er på noe helt annet enn fordelinger av eiendeler hvis det blir brudd.  


Juridiske problemstillinger?

I tillegg til hjelp med samboerkontrakten kan du få hjelp med andre juridiske problemstillinger. Som kunde får du redusert timepris hos Advokatfirmaet Legalis AS. Timepris: kr 1850,-

Telefon Legalis

21 41 67 80

E-post Legalis

sparebank1@legalis.no

Avtal møte med Legalis

Møtebooking

ADVOKATFIRMAET LEGALIS AS
Faglig tyngde og personlig oppfølging.

Advokatfirmaet Legalis AS kombinerer det beste av mennesker, juridisk kompetanse og innovasjon for å gi deg den beste oppfølgingen i en ofte krevende situasjon. Advokater i Oslo, men hjelper klienter over hele landet.

Les mer på legalis.no