Klar for årsoppgjøret?

Fristen for årsoppgjøret nærmer seg. Bruk vår sjekkliste, så er du godt forberedt.

Årsoppgjøret

Årsoppgjøret er en oppsummering av årets transaksjoner i virksomheten og bedriftens økonomiske situasjon ved årets slutt. Alle regnskapspliktige bedrifter må ferdigstille selskapets offisielle årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning.

I tillegg innebærer det utarbeidelse og innlevering av selvangivelse, næringsoppgave og eventuelle andre vedlegg til regnskapsmyndighetene.

Frist for å levere skattemelding med vedlegg for 2019 er 31. mai 2020.

Vi anbefaler også å besøke Skatteetatens kalender for frister og oppgaver du som næringsdrivende bør tenke på.

Hvor finner jeg bilag, kontoutskrifter og årsoppgaver?

Du finner bilag, kontoutskrifter, revisjonsoppgave/årsoppgave i nettbank bedrift under menyvalget Transaksjoner

Merk at du må ha innsyn/tilgang til alle bedriftens kontoer som ligger i nettbanken for å få frem menypunktet "Årsoppgave". Revisorer ønsker for øvrig normalt å motta revisjonsoppgaven direkte fra banken. 

Må jeg ha egen regnskapsfører?

Det er ingen krav om at du må bruke en regnskapsfører, men det er ditt ansvar at regnskapet blir riktig ført. Hvis det er andre enn bedriftens ansatte som skal føre regnskapet, er det krav om at dette er en autorisert regnskapsfører og dere må inngå en skriftlig avtale.

Trenger du regnskapsfører, kan vi hjelpe deg med det. 

Jeg ønsker å sette bort mest mulig selv, men hva MÅ jeg gjøre selv? 

 • Du må sende inn kvitteringer på det du kjøper inn til bedriften til regnskapsføreren. Stadig flere regnskapssystemer har digitale løsninger for dette.
 • Du må avtale med regnskapsføreren din hvordan du skal godkjenne regninger som bedriften din skal betale. Det enkleste er å velge en løsning hvor bedriften kan motta en eFaktura rett i økonomisystemet og godkjenne den der.
 • Du må selv sette opp hva som skal faktureres til kundene, slik at faktureringen blir riktig.
 • Tips! Gi også regnskapsføreren tilgang slik at de kan hente ut bilag, kontoutskrifter og årsoppgave. Administrator for nettbanken i din bedrift kan opprette de riktige tilgangene.

  

Huskeliste

Se huskelisten for årsoppgjøret

 • Lønn, oppgavepliktige utbetalinger, trekk. Oppgaveplikten har korte frister og alle utbetalinger vedr. lønn sendes oss snarest.
 • Bilbeskatning. For næringsbilder trenger vi km-stand og opplysning om privat bruk. 
 • Utfakturering. Utgående fakturaer for vare- eller tjenesteleveranse siste år bør faktureres pr. 31. 12. Dette gjelder selv om fakturaen utstedes etter årsskiftet. 
 • Øvrige bilag. Bilag vedr. desember bes sendt oss snarest mulig etter årsskiftet slik at vi raskest mulig kan avslutte fjoråret.
 • Entreprenører - sluttført prosjekts metode. Entreprenørvirksomheter som klassifiseres som lite foretak, kan benytte sluttført prosjekts metode skattemessig, hvilket betyr at vi må få oversikt over hvilke prosjekter som ikke er avsluttet pr. 31. 12. 
 • Antall ansatte. Oppgi antall ansatte pr. 31.12 og antall årsverk siste år. 
 • Aksjer i andre selskaper. Oversikt over anskaffelser og avgang siste år må sendes oss. Evt. oppgaver fra selskap, forvaltningsselskap, VPS, Aksjonærregisteret oversendes oss. 
 • Årsoppgaver. Alle årsoppgaver fra bank, forsikringsselskaper, låneinstitusjoner, osv. sendes oss. 
 • Deling av næringsinntekt. Dersom ektefelle har deltatt i virksomheten, oppgi om det kan være aktuelt med deling av næringsinntekt. 
 • Varetelling. Varer for videresalg skal telles ved årsskiftet, egen telleliste. 
 • Kassetelling. Kontantbeholdning telles ved årsskiftet. Egen telleliste. 
 • Private oppgaver for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende må vi motta oppgaver over private forsikringer, alle private bankkonti, reiseutgifter til/fra arbeidet, fravært fra hjemmet ifm. arbeidet, lønnsoppgaver, fordringer, gjeld, formuegjenstander, mottatte sykepenger, evt. salg av formuegjenstander. 
 • Nærstående arbeid i selskapet. Arbeider aksjonørers, styremedlemmers eller ledende personells mindreåring barn i selskapet, oppgi hvem. 
 • Kjøp/salg nærstående. Har selskapet kjøpt eller solgt fra/til ansatte, aksjonærer, styremedlemmer. 
 • Sikkerhet for andres gjeld. Har selskapet stillet sikkerhet for andres gjeld.
 • Uttak av varer til eget bruk. Dersom det er tatt ut varer til privat bruk eller til bedriftens eget forbruk, skal dette registreres og meddeles oss.
Sjekkliste for årsoppgjøret

Se bort fra punkter som ikke passer for din bedrift.

 • Lønn, oppgavepliktige utbetalinger, trekk 
  Oppgaveplikten har korte frister. Alle utbetalinger vedrørende lønn sendes til regnskapsfører snarest. 
 • Bilbeskatning 
  For næringsbiler må regnskapsfører få kilometerstand og informasjon om privat bruk. 
 • Utfakturering 
  Utgående fakturaer for vare- og tjenesteleveranse siste år bør faktureres per 31.12. Dette gjelder selv om fakturaen utstedes etter årsskiftet. 
 • Øvrige bilag 
  Bilag for desember bør sendes til regnskapsfører så snart som mulig etter årsskiftet slik at fjoråret kan avsluttes. 
 • Entreprenører - sluttført prosjekts metode 
  Entreprenørvirksomheter som klassifiseres som lite foretak, kan benytte sluttført prosjekts metode skattemessig. Send regnskapsfører en oversikt over hvilke prosjekter som ikke er avsluttet per 31.12. 
 • Antall ansatte 
  Oppgi antall ansatte per 31.12 og antall årsverk siste år. 
 • Aksjer i andre selskaper 
  Oversikt over anskaffelser og avganger siste år sendes til regnskapsfører. Det samme gjelder eventuelle oppgaver fra selskap, forvaltningsselskap, VPS eller Aksjonærregisteret.
 • Årsoppgaver 
  Alle årsoppgaver fra bank, forsikringsselskaper, låneinstitusjoner og så videre sendes til regnskapsfører. 
 • Deling av næringsinntekt 
  Dersom ektefelle har deltatt i virksomheten, må dere oppgi om det er aktuelt med deling av næringsinntekt. 
 • Varetelling 
  Varer for videresalg skal telles ved årsskiftet. 
 • Kassetelling 
  Kontantbeholdning telles ved årsskiftet. 
 • Private oppgaver for selvstendig næringsdrivende 
  For selvstendig næringsdrivende må regnskapsfører få oppgaver over private forsikringer, alle private bankkontoer, reiseutgifter til og fra jobb, fravær fra hjemmet i forbindelse med jobb, lønnsoppgaver, fordringer, gjeld, formuesgjenstander, mottatte sykepenger, eventuelt salg av formuesgjenstander. 
 • Nærstående i arbeid i selskapet 
  Arbeider aksjonærers, styremedlemmers eller ledende personells mindreårige barn i selskapet, oppgi hvem. 
 • Kjøp/salg fra/til nærstående 
  Har selskapet kjøpt eller solgt fra/til ansatte, aksjonærer eller styremedlemmer, må det oppgis. 
 • Sikkerhet for andres gjeld 
  Har selskapet stillet sikkerhet overfor andres gjeld? 
 • Uttak av varer til eget bruk
  Dersom det er tatt ut varer til privat bruk eller til bedriftens eget forbruk, skal dette rapporteres og meddeles regnskapsfører. 

Hvor finner jeg kontoutskrifter, årsoppgave og bilag?

I nettbank bedrift under menypunktet Betaling og Transaksjoner finner du valgene Bilag, Arkiv og Årsoppgave. Under Arkiv kan du søke i alle bilag, type bilag velger du i nedtrekksmenyen. Merk at du må ha tilgang til alle bedriftens kontoer for å få frem årsoppgaven. Gi også regnskapsfører tilgang til å hente ut nødvendig dokumentasjon, så går årsoppgjøret enda smidigere. 

Hva lurer andre på?