Likviditetslån til små og mellomstore bedrifter

Har koronakrisen gått hardt utover økonomien til bedriften din? Nå kan små og mellomstore bedrifter søke likviditetslån for å komme seg gjennom den vanskelige tiden.

Les dette før du søker

For at vi skal kunne behandle søknaden din må du legge ved:

  1. Regnskap eller foreløpig regnskap for 2020.
  2. Likviditetsbudsjett. Bruk gjerne vår mal for likviditetsbudsjett hvis du ikke har ditt eget.
  3. Attest for skatt og avgift, bestilles via Altinn.  

Slik fungerer likviditetslån

Som et vanlig lån

Likviditetslån fungerer som et vanlig lån. Forskjellen er at Staten garanterer for 90 prosent av beløpet.

Betingelser for lånet

Lånet kan ikke være høyere enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 og ikke mer enn 25 % av bedriftens omsetning i 2019. Maks lånebeløp er 50 millioner kroner.

Avdragsfritt fra start

Likviditetslån kan ha inntil 36 måneders avdragsfrihet. Maks nedbetalingstid er 6 år.

Hvem kan få likviditetslån?

  • Små og mellomstore bedrifter som får akutt pengemangel på grunn av koronaviruset.

  • Bedriften din må være lønnsom under normale forhold. I søknaden må du kunne vise til positiv egenkapital ved utgangen av 2019, og positivt resultat før koronaviruset kom til Norge.

  • Lånet gis ikke til bedrifter som hadde økonomiske problemer per 31. desember 2019.

Slik vurderer vi søknaden

Når vi vurderer søknaden ser vi på utsiktene for bedriften din og det du driver med. Har resultatene vært positive tidligere, og har de vært det over tid. Vi ser også på sannsynligheten for at bedriften din hadde vært lønnsom hvis det ikke hadde vært noen koronakrise.


Slik setter du opp et likviditetsbudsjett

For å kunne behandle søknader om likvidittslån er det krav om å sende inn likviditetsbudsjett. I denne videoen forteller vi litt om hva du må tenke på og hvordan du kan bruke malen vår for likviditetsbudsjett (excel).

Video placeholder image

Spørsmål og svar om likviditetslån

Lånet kan bare brukes til å dekke faste kostnader og nødvendige investeringer for å holde hjulene i gang under koronakrisen. Lånet kan også brukes til normal betjening av gjeld du allerede har, men ikke til ekstra nedbetaling av denne gjelden. Det kan komme justeringer fra myndighetene som gir flere føringer for hva lånet kan benyttes til.

Lånet kan være avdragsfritt i inntil 36 måneder. Nedbetalingstiden vil bli tilpasset den enkelte bedrifts behov, men er på maks 6 år. Renter betales vanligvis hver måned så lenge du har lånet.

Du kan søke nå og vi vil behandle søknaden som raskt vi bare klarer. Skulle vi ha behov for mer informasjon, tar vi kontakt med deg. 

Ordningen for statsgaranterte lån utløper 31.10.2021, og garantien er kun gyldig for lån innvilget før denne datoen. Det betyr at banken må ha mottatt søknaden innen 15.10.2021, for å ha tilstrekkelig tid til intern behandling og beslutning. Ta eventuelt kontakt med din kundeansvarlige dersom du har utfordringer med å nå denne fristen.

Når du sender inn søknaden må du legge ved:

  • Regnskap eller foreløpig regnskap for 2020.

  • Likviditetsbudsjett som viser bedriftens behov for tilførsel av likviditet for kommende periode.

  • Attest for skatt og avgift (RF-1507), bestilles via Altinn.