Likviditetslån til små og mellomstore bedrifter

Har koronakrisen gått hardt utover økonomien til bedriften din? Nå kan små og mellomstore bedrifter søke likviditetslån for å komme seg gjennom den vanskelige tiden.

Les dette før du søker

For at vi skal kunne behandle søknaden din må du legge ved:

  1. Regnskap eller foreløpig regnskap for 2019
  2. Likviditetsbudsjett. Bruk gjerne vår mal for likviditetsbudsjett hvis du ikke har ditt eget.

Slik fungerer likviditetslån

Som et vanlig lån

Likviditetslån fungerer som et vanlig lån. Forskjellen er at Staten garanterer for 90 prosent av beløpet.

Betingelser for lånet

Lånet kan ikke være høyere enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 og ikke mer enn 25 % av bedriftens omsetning i 2019. Maks lånebeløp er 50 millioner kroner.

Avdragsfritt fra start

Likviditetslån har 9 måneders avdragsfrihet, og nedbetales over 27 måneder etter det. Maks nedbetalingstid er 3 år.

Hvem kan få likviditetslån?

  • Små og mellomstore bedrifter som får akutt pengemangel på grunn av koronaviruset.

  • Bedriften din må være lønnsom under normale forhold. I søknaden må du kunne vise til positiv egenkapital ved utgangen av 2019, og positivt resultat før koronaviruset kom til Norge.

  • Lånet gis ikke til bedrifter som hadde økonomiske problemer per 31. desember 2019.

Slik vurderer vi søknaden

Når vi vurderer søknaden ser vi på utsiktene for bedriften din og det du driver med. Har resultatene vært positive tidligere, og har de vært det over tid. Vi ser også på sannsynligheten for at bedriften din hadde vært lønnsom hvis det ikke hadde vært noen koronakrise.


Slik setter du opp et likviditetsbudsjett

For å kunne behandle søknader om likvidittslån er det krav om å sende inn likviditetsbudsjett. I denne videoen forteller vi litt om hva du må tenke på og hvordan du kan bruke malen vår for likviditetsbudsjett (excel).

Video placeholder image

Ofte stilte spørsmål

Lånet skal brukes til driftsutgifter som er nødvendig for å holde hjulene i gang under krisen. Driftsutgifter kan være avdrag på lån, men ikke å innfri gjeld før tiden. Det kan også søkes om investeringer, men dere må da dokumentere at investeringene er nødvendige for å sikre videre drift i lånets løpetid.