Urolige tider - slik kan vi hjelpe deg og bedriften

Mange nordnorske bedrifter er, eller vil bli berørt av koronaviruset. Vi står parat til å hjelpe deg.

Vi kan bidra økonomisk

Avdragsfrihet er et nyttig verktøy i perioder med usikkerhet knyttet til likviditet. I den vanskelige perioden vi nå er inne i har vi tatt bort behandlingsgebyret og har en veldig lav terskel for å innvilge avdragsfrihet i inntil 3 måneder i første omgang.


Har du leasingavtale eller salgspantlån?

Likviditetslån med statlig garanti

Dette lånet kan bedriften søke på dersom dere er rammet økonomisk av korona. Ordningen gjelder bedrifter som forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold, noe som krever positiv egenkapital ved utgangen av 2019 og positivt resultat før koronautbruddet kom til Norge. 

For å søke trenger dere regnskap for 2019 og likviditetsprognose for 2020.

Informasjon om kompensasjonsordning for bedrifter - Kontantstøtten

 • Gjelder for bedrifter som er rammet av korona-epedemien.
 • Statlig dekning av faste kostnader.
 • Staten kommer til å dekke en andel av bedriftens faste kostnader.
 • Kontantstøtte på tvers av bransjer, for detaljer les mer i linken under.
 • Skal i utgangspunktet komme til dekning av uunngåelige faste kostnader som husleie, forsikringer etc.
 • Gjelder for bedrifter som opplever betydelig nedgang i omsetning som følge av virusutbruddet og smitteverstiltakene.
 • Omfang på ca. NOK 10-20 mrd per måned - vil avhenge hvor mange bedrifter som ønsker å benytte seg av ordningen.
 • Gjelder i utgangspunktet for kostnadsdekning i mars, april og mai.
 • Skal forvaltes gjennom Finans Norge.
 • Søknadsportal for bedriftene skal være klar fra 17.april.
 • Ordningen skal godkjennes av Stortinget og ESA, vi tar forbehold med hensyn til eventuelle endringer i beskrivelsen over.
 • Stortinget forventes å behandle saken tirsdag 7. april.
info ikon

 

Informasjon fra banken
Sist oppdatert 23.03.2020

Det er krevende tider for alle og informasjonsmengden er stor. Vi ønsker å bidra så godt vi kan for at dere skal få relevant informasjon, og vil gi dere fortløpende beskjed om viktige saker.

Du bør bruke tid på å sette deg inn i følgende:


Ikke aksjeselskap?

Det finnes særordninger for dere som ikke er organisert som aksjeselskap.

korona ikon

Ofte stilte spørsmål


snn-liv-ulriksen.jpg

Slik er ordningen for koronalån

Likviditetslån med statlig garanti til små og mellomstore bedrifter, skal hjelpe de som rammes økonomisk av korona.


Stenges din bedrift på grunn av korona eller rammes dere økonomisk?

Her er våre tips til deg.