Urolige tider - slik kan vi hjelpe deg og bedriften

Mange nordnorske bedrifter er, eller vil bli berørt av koronaviruset. Vi står parat til å hjelpe deg.

Avdragsfrihet

Avdragsfrihet er et nyttig verktøy i perioder med usikkerhet knyttet til likviditet. I den vanskelige perioden vi nå er inne i har vi tatt bort behandlingsgebyret og har en veldig lav terskel for å innvilge avdragsfrihet i inntil 3 måneder i første omgang.


Har du leasingavtale eller salgspantlån?

Likviditetslån med statsgaranti

Dette lånet kan bedriften søke på dersom dere er rammet økonomisk av korona. Ordningen gjelder bedrifter som forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold, noe som krever positiv egenkapital ved utgangen av 2019 og positivt resultat før koronautbruddet kom til Norge. 

Kompensasjonsordning for næringslivet

Bedrifter som har hatt stort omsetningsfall som følge av koronautbruddet og påfølgende smitteverntiltak, kan søke staten om kompensasjon til å dekke deler av de faste utgiftene. Staten har satt opp egne nettsider hvor du kan lese mer om ordningen og søke om støtte.

Omstilling, avvikling eller konkurs

Når markedet endrer seg kan bedrifter som normalt har gått med overskudd få problemer med økonomien. Da er det viktig å skaffe seg full oversikt over situasjonen, slik at dere kan treffe gode beslutninger. 


Video placeholder image

Ledelse i krevende tider

For Nord-Norge i gode og onde dager
av Liv B. Ulriksen konstituert konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge

Slik kan du ta grep rundt bedriftens økonomi
av Tom Robert Aasnes adm. direktør SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge

Likviditetsbudsjett på 1-2-3!
av Rolf-Egil Håvoll, fagsjef SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge

Hvordan kan vi bidra til å hjelpe bedriftene i Nord-Norge?
av Sindre Fossmo Sørensen, avdelingsleder bedrift SpareBank 1 Nord-Norge


Ofte stilte spørsmål

Hvis bedriften har problemer med å betale avdrag som følge av koronasituasjonen, kan dere søke om avdragsutsettelse i inntil tre måneder. Dersom dere har behov for tilleggskreditt i en periode anbefaler vi at du tar kontakt med din rådgiver.

Søk:

Dersom dere rammes økonomisk er det flere grep dere bør gjøre så snart som mulig. Se gjerne over vår sjekkliste til bedrifter.

En statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter skal hjelpe bedrifter som rammes økonomisk av korona. Vi får mange spørsmål om dette og du kan lese mer om likviditetslån med statlig garanti her.

Permitterte ansatte kan meldes ut ved driftsinnskrenkninger om ikke annet er avtalt internt i bedriften, dette er i henhold til §4-3 i lov om innskuddspensjon. De kan meldes ut fra permitteringstidspunktet. Dette kan dere selv gjøre i pensjonsportalen. I denne spesielle situasjonen er det også mulig å sette lønn på arbeidstaker som 0 for en periode. Les mer om pensjon og korona her

For enkelte bedrifter som nå står i en svært krevende økonomisk situasjon kan endringer i spareprosenten være et alternativ for å redusere løpende kostnader midlertidig, endringen kan gjøres her.

For at avbrudds-/driftstapsforsikringen skal kunne erstatte tapt omsetning og inntekt ved driftsavbrudd, må det ha skjedd en erstatningsmessig skade på bedriftens eiendeler eller næringsbygg. Med erstatningsmessig skade mener vi skader som følge av brann, vann, tyveri osv.

Et virusutbrudd som resulterer i tapt/redusert omsetning anses som force majeure, hvor forhold og situasjoner er utenfor de involverte parters kontroll, og erstattes som hovedregel ikke av forsikringen. Slike hendelser er så store og inngripende i samfunnet at det ikke vil være mulig for forsikringsselskapene å håndtere kostnadene. Her må alle bære sine tap og det offentlige må legge til rette for næringslivet slik at flest mulig overlever.

Forsikringsselskapene opplever stor pågang. Spørsmål til reiseforsikring har vi samlet på denne nettsiden.