Urolige tider - slik kan vi hjelpe deg og bedriften

Mange nordnorske bedrifter er, eller vil bli berørt av koronaviruset. Vi står parat til å hjelpe deg.

Vi kan bidra økonomisk

Avdragsfrihet er et nyttig verktøy i perioder med usikkerhet knyttet til likviditet. I den vanskelige perioden vi nå er inne i har vi tatt bort behandlingsgebyret og har en veldig lav terskel for å innvilge avdragsfrihet i inntil 3 måneder i første omgang.


Har du leasingavtale eller salgspantlån?

Likviditetslån med statlig garanti

Dette lånet kan bedriften søke på dersom dere er rammet økonomisk av korona. Ordningen gjelder bedrifter som forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold, noe som krever positiv egenkapital ved utgangen av 2019 og positivt resultat før koronautbruddet kom til Norge. 

For å søke trenger dere regnskap for 2019 og likviditetsprognose for 2020.

Kontantstøtte for næringslivet

Bedrifter som har hatt stort omsetningsfall som følge av koronautbruddet og påfølgende smitteverntiltak, kan søke staten om kompensasjon til å dekke deler av de faste utgiftene. Staten har satt opp egne nettsider hvor du kan lese mer om ordningen og søke om støtte.

info ikon

Informasjon fra banken

Sist oppdatert 23.03.2020

Det er krevende tider for alle og informasjonsmengden er stor. Vi ønsker å bidra så godt vi kan for at dere skal få relevant informasjon, og vil gi dere fortløpende beskjed om viktige saker.

Du bør bruke tid på å sette deg inn i følgende:

Omstilling, avvikling eller konkurs

Når markedet endrer seg kan bedrifter som normalt har gått med overskudd få problemer med økonomien. Da er det viktig å skaffe seg full oversikt over situasjonen, slik at dere kan treffe gode beslutninger. 


Video placeholder image

Ledelse i krevende tider

For Nord-Norge i gode og onde dager
av Liv B. Ulriksen konstituert konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge

Slik kan du ta grep rundt bedriftens økonomi
av Tom Robert Aasnes adm. direktør SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge

Likviditetsbudsjett på 1-2-3!
av Rolf-Egil Håvoll, fagsjef SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge

Hvordan kan vi bidra til å hjelpe bedriftene i Nord-Norge?
av Sindre Fossmo Sørensen, avdelingsleder bedrift SpareBank 1 Nord-Norge

Ikke aksjeselskap?

Det finnes særordninger for dere som ikke er organisert som aksjeselskap.

korona ikon

Ofte stilte spørsmål


Kontantstøtte til næringslivet

For mange av bedriftene som er berørt av koronakrisen, og har kostnader som løper vil kompensasjonsordningen fra staten gi kjærkomne penger i kassa. Ordningen skal fungere som en ekstra håndsrekning til selskaper som har hatt et betydelig tap av omsetning, og skal sørge for at de kan komme seg gjennom krisen.

snn-mann-kontor-600x300.jpg
snn-liv-ulriksen.jpg

Slik er ordningen for koronalån

I tillegg til kontantstøtte for næringnslivet, kan likviditetslån med statlig garanti være en aktuell løsning for bedriften din. Ordningen skal hjelpe små og mellomstore bedrifter som rammes økonomisk av korona.


Stenges din bedrift på grunn av korona eller rammes dere økonomisk?

Her er våre tips til deg.