meld skade næringsbygg

Meld skade for landbruk

Du kan melde skade på bygning, driftsløsøre samt produksjon, ved å fylle ut skjemaet nedenfor.


Skade på traktor eller arbeidsmaskin?
Meld skade her