Meld skade for landbruk

Du kan melde sak på landbruksforsikringer som driftsbygninger, driftsløsøre, produksjon og personskade.

Har du hatt en hendelse eller skade på privatforsikringer som for eksempel bil, hus eller kjæledyr kan du melde her