Bankgarantier

Ved inngåelse av avtale om bankgaranti forplikter vi som bank oss til å utbetale et beløp til en tredjepart, dersom en bedrift ikke selv klarer å betale til avtalt tid.

 

Garanti kan være en forutsetning for å få en kontrakt, og en styrke i forhandlinger.
Krav om garanti ved avtaleinngåelser sikrer en økonomisk kompensasjon dersom avtalen ikke holdes.
Bedrifter med stadig behov for nye garantier kan søke om en garantiramme, fremfor å søke om en ny garanti hver gang de trenger det.

Merk at kun aksjeselskap kan søke om garanti på knappene ovenfor.
Enkeltpersonforetak søker her.


Priser og vilkår

  • Det beregnes en fast kvartalsvis provisjon av garantibeløpet.
  • I tillegg kommer et etableringsgebyr.
  • Både provisjon og etableringsgebyr avhenger av garantiens størrelse og risiko.

Hvordan fungerer en garanti?

Et garantidokument er en bekreftelse fra banken på at en økonomisk forpliktelse vil bli oppfylt. På denne måten fungerer garantien som sikkerhet for mottakeren. Fordi banken stiller som kreditor, må vi ta pant for å stille sikkerhet for din bedrift. 

Ved en betalingsgaranti forplikter banken seg til å utbetale et beløp til en tredjepart, dersom bedriften ikke selv klarer å betale til avtalt tid. Bedriften avregner da med banken i etterkant.

Dame ved siden av blokk. illustrasjon

Når trenger du bankgaranti?

Når bør du stille krav om garanti?

  • Du har mye utestående hos annen part.
  • Du er leverandør, og vil være sikker på at du får betalingen for leveransen din.
  • Du skal handle med utlandet. Selv mindre svingninger i valutakursen kan ha innvirkning på kjøpers betalingsevne.

Tegn garanti selv når:

  • Det er forutsetning for å få en kontrakt eller få varer levert.
  • Evnen til å stille garanti er en styrke i forhandlinger.
  • Garantien kan brukes til å skaffe økt handlefrihet gjennom bedre likviditet.

Når bør du stille krav om garanti?

Det finnes mange ulike typer garantier. Her er noen av de mest vanlige. Finner du ikke garantien du trenger i listen anbefaler vi at du kontakter oss.