Skattetrekkskonto

Betaler du lønn eller pensjon til ansatte? Da må du sette forskuddstrekk inn på en egen skattetrekkskonto.

 • Sikrer de ansattes skatteinnbetaling
 • Oppfyller vilkårene i Skattebetalingsloven

Hva er en skattetrekkskonto?

 • Alle bedrifter som har ansatte må ha skattetrekkskonto.
 • Når bedriften utbetaler lønn og pensjon, skal bedriften samtidig trekke skatt av utbetalingene. Beløpet settes inn på skattetrekksontoen senest første virkedag etter lønnsutbetaling. 
 • Det er kun skattetrekk som skal settes inn på kontoen.
 • Kontoen er sperret for uttak, slik at den bare kan benyttes til betaling av skatt. De ansattes skatt tilhører skattemyndighetene og disse pengene kan ikke brukes av din bedrift.
 • Les mer om bedriftens plikter til å trekke skatt hos Skatteetaten

Rente og vilkår

0,05 %
 • Renteinntekter tilfaller bedriften
 • Betegnes som en sperret konto
 • Oppfyller myndighetenes krav

  

Vilkår

 • Loven krever at skattetrekkskonto behandles som en sperret konto. 
 • Hvis bedriften ønsker at penger skal utbetales/tilbakebetales, må banken ha en skriftlig bekreftelse fra skatte- og avgiftskreditorene.
 • Ved flytting av skattetrekkskonto til en annen bank, kreves det også garanti om at kontoen det flyttes til er en skattetrekkskonto.
 • Ansattes skatt tilhører skattemyndighetene.