Dokumentinkasso

Dokumentinkasso er en sikker og effektiv oppgjørsform, som ofte brukes der kjøper og selger er kjent med hverandre. 

  • Bankene opptrer som bindeledd mellom kjøper og selger.
  • Kjøper får ikke tilgang til varene uten betaling eller aksept av veksel.
  • Selger får ofte pengene raskere enn ved salg i åpen regning på kreditt.

Slik fungerer dokumentinkasso

Selger lager en instruks til banken sin om hvordan dokumentene og betalingen skal håndteres. Deretter løper prosessen som følger:

  • Varene skipes. 
  • Dokumentene sendes fra selger til selgers bank. 
  • Dokumentene vidersendes fra selgers til kjøpers bank. 
  • En betalingsanmodning går fra kjøpers bank til kjøper. 
  • Kjøper betaler i sin bank. 
  • Ved betaling får kjøper adgang til handelsdokumentene, som igjen gir adgang til varene. 
  • Selgers bank overfører pengene.