Remburs

Remburs er en betalingsbekreftelse med betingelser, som ofte brukes der kjøper og selger har liten eller ingen kjennskap til hverandre.

 • Varen sendes før selger mottar betaling.
 • Sikkerhet for at betaling finner sted.
 • Enklere å oppnå kreditt eller prisreduksjon.

Remburs er anerkjent over hele verden

Remburs er underlagt et internasjonaltregelverk (UCP 600) som reguleres av International Chamber of Commerce (ICC). I tillegg er det en rekke andre fordeler med remburs:

Fordeler for kjøper: 

 • Varene sendes før selger mottar betaling
 • Lettere kontroll over tidspunkt for varens ankomst
 • Lettere å oppnå kreditt, eller prisreduksjon.
 • Banken vil helt eller delvis kunne finansiere varene.
 • Den som stiller remburs for varelevering blir ofte foretrukket når det er vareknapphet.

Fordeler for selger: 

 • Sikkerhet for at betalingen finner sted
 • Finansiering av varen mens den er underveis
 • Kan se bort fra kjøpers finansielle stilling
 • Ordren kan ikke annulleres uten samtykke
 • Garantert av bank at betaling vil fine sted til avtalt tidspunkt