Bilforsikring bedrift

Bilforsikring bedrift (firmabilforsikring) er tilpasset bedriftens person- og varebiler og dekker alle dine forsikringsbehov. 

Nyhet! Maks 10 % bonustap ved skade.
Inntil 4 år raskere toppbonus enn det som er vanlig i markedet.
Du får garantert veihjelp 24 timer i døgnet.
Du får hjelp av profesjonelle håndverkere - vi har kun avtale med de beste.

personer med bilforsikring har krasjet

Nyhet! Maks 10 % bonustap

Vi var først ute med markedets raskeste bonusopptjening, som gir deg toppbonus inntil 4 år raskere enn det som er vanlig i markedet.

Nå senker vi bonustapet til maks 10 % per skade. 


Hvilken bilforsikring skal jeg velge?

I tillegg til den lovpålagte ansvarsforsikringen kan du velge mellom ulike kaskodekninger.

Minikasko

 • Gir erstatning ved brann og tyveri
 • Dekker utskifting av glassrute. Ved reparasjon er det ingen egenandel. 
 • Veihjelp er inkludert.
 • Dekker omkoding av stjålne nøkler.
 • Det erstattes inntil fire ekstra originale dekk.
 • Fastmontert utstyr dekkes med inntil 20.000 kroner.
 • Løsøre dekkes med inntil 10.000 kroner.

Kasko

Med denne forsikringen får du de samme dekningene som minikasko, men i tillegg dekkes følgende:

 • Skader som følge av sammenstøt, kollisjon, utforkjøring, velt og hærverk.
 • Skader som følge av feilfylling av drivstoff erstattes.
 • Ved totalskade får du ny bil hvis bilen er under ett år gammel.

Toppkasko

Dette er vår beste bilforsikring. I tillegg til dekningene som også gjelder for vår standard kasko, får du følgende dekninger:

 • Leiebil etter en skade, i inntil 30 dager.
 • Maskinskade på bil som er inntil åtte år gammel.
 • Fastmontert utstyr med inntil 40.000 kroner.
 • Ved totalskade får du ny bil hvis bilen er under tre år gammel.
 • Skader på glasstak dekkes med inntil 20.000 kroner.
 • Spesiallakk dekkes med inntil 20.000 kroner.

Tilleggsdekninger

Både minikasko, kasko og toppkasko kan utvides med følgende tilleggsdekninger:

 • Avbrudd, som dekker tap av inntekt ved skade på bilen
 • Leiebil
 • Verktøy i bil
 • Godsansvar
 • Fastmontert tilleggsutstyr over 20.000 kroner

Privatperson? Se bilforsikring her


regler for deg med bil illustrasjon

Nye regler for deg med bil

gebyr på uforsikrede kjøretøy illustrasjon

Gebyr på uforsikrede kjøretøy

Husk at alle kjøretøy som har skiltene på skal ha ansvarsforsikring. Fra 1. mars 2018 får bileiere gebyr fra Trafikkforsikringsforeningen for hver dag bilen er uforsikret, så det er lurt å huske på forsikringen.

Les mer om gebyret og reglene her.

Årsavgift har blitt Trafikkforsikringsavgift illustrasjon

Årsavgift har blitt Trafikkforsikringsavgift

I 2018 ble årsavgiften omdøpt til Trafikkforsikringsavgift til staten. Det er forsikrings­selskapene som skal kreve inn den nye avgiften, sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy.

Les mer om trafikkforsikringsavgiften her.

salgsmelding avslutter forsikring illustrasjon

Salgsmeldingen avslutter forsikringen

Bilforsikringen til selger vil automatisk avsluttes fra den dagen Statens Vegvesen registrerer melding om eierskifte (salgsmelding). For deg betyr det at du som kjøper bil er nødt til kjøpe ny forsikring for å unngå dagsgebyr fra Trafikkforsikringsforeningen. 

Les mer om reglene for salgsmelding og trygg bilhandel.

Bil, ikon
Ansvarsforsikring er lovpålagt
 • Erstatter skader du gjør på andre personer, ting eller eiendom. Alle andre dekninger er frivillig og dekker skader på egen bil. 
 • Dekningen inneholder i tillegg en fører- og passasjerulykkesforsikring.
 • Rettshjelp er inkludert.

Har du hatt skade eller uhell?

Ønsker du skademeldingsskjema?


Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring. Hva betyr det for deg?