Driftskreditt for landbruket

Har du av og til kortsiktige likviditetsbehov? Da kan en driftskreditt være en  god løsning.

  • Enkel og fleksibel finansieringsform.
  • Fungerer som en bufferkonto.
  • Betaler kun rente på beløp som er benyttet.

Slik fungerer driftskreditt for landbruket

Driftskreditten har til formål å dekke dine kortsiktige likviditetsbehov. Med driftskreditt for landbruket får du en forhåndsavtalt kreditt på kontoen du bruker til driften.

Kredittrammen er normalt på maks 40 % av omsetning, og skal dekke ditt kortsiktige likviditetsbehov, slik dette bestemmes av forholdet mellom utgiftene og inntektene over produksjonsperioden.Fordelingen av utgiftene og inntektene over tid, vil for eksempel være sesongbestemt eller ha sammenheng med naturgitte vekslinger i produksjonen fra år til år. I landbruket regner vi ofte med at gjenvinningstiden for omløpsmidlene normalt ligger innenfor en tidsramme på 1 til 1 1/2 år. I løpet av denne tiden må produksjonen normalt kaste av seg inntekter til nedbetaling av driftskreditten.


Uten driftskreditt

Mangel på driftsmidler i fasen mellom betaling til leverandør og betaling fra kunde.Illustrasjon.

Med driftskreditt

Kassekreditt dekker fasen mellom betaling til leverandør og betaling fra kunde.Illustrasjon.