Nedbetalingslån

Nedbetalingslån er en langsiktig finansieringsform som sikrer fleksibilitet for din bedrift.

  • Ved å spre nedbetalingen over flere år får bedriften mulighet til å gjøre større investeringer.
  • Har du behov for enda større handlefrihet, kan vi ta sikkerhet i andre objekter enn det du låner til.

Slik fungerer nedbetalingslån

Når du velger å finansiere med lån, blir du formell eier av det du skaffer deg. Vær obs på at dersom du får tilskudd til deler av eller hele investeringen, kreves det i noen tilfeller at bedriften din er formell eier.

Et nedbetalingslån kan tilpasses dine behov:

  • fast eller flytende rente - eller en kombinasjon av disse?
  • nedbetalingstid
  • din egenkapital 

Vi hjelper deg gjerne med å finne beste løsningen for din bedrift.


Fast eller flytende rente?

Et nedbetalingsån kan ha fast rente, flytende rente eller en kombinasjon av disse. Fastrentelån eller renteavtale kan ofte være lurt ved større finansieringer, som for eksempel eiendom. Ved å sikre renten får man forutsigbarhet, noe som kan være spesielt viktig i tilfeller hvor rentekostnaden er en vesentlig del av de totale utgiftene. 

Ved større låneforespørsler finnes det mulighet for å få innvilget NIBOR lån. 


Nedbetalingstid

Nedbetalingstiden vil ofte henge sammen med hva du investerer i. Verdien ved anskaffelsestidspunkt og hvor fort objektet faller i verdi vil være styrende i forhold til nedbetalingstiden.
Eksempelvis vil nedbetalingstid på fast eiendom ofte være opp mot 20 år, men investering i driftstilbehør vil ha kortere tid for tilbakebetaling.