Gruppelivsforsikring

Med gruppelivsforsikring får familien til den ansatte økonomisk hjelp hvis den ansatte dør.

Familien får en engangsutbetaling hvis den ansatte dør, uansett årsak.
Gruppelivsforsikring gjelder hele døgnet - i hele verden.
Forsikringen er et attraktivt gode som bidrar til en trygg økonomisk hverdag for den ansattes familie.

Hva dekker gruppelivsforsikring?

Gruppelivsforsikring dekker den ansatte ved død. Forsikringssummer og tilleggsdekninger kan tilpasses bedriftens behov.

Dekning Standard
Dødsfall Inntil 50 G

 

Tilleggsforsikringer

 
Barnetillegg*
Inntil 6,5 G
Ektefelle/samboer** Inntil 30 G
Uføreforsikring*** Inntil 30 G

*Hvis en ansatt dør, utbetales forsikringssummen i tillegg til forsikringsbeløpet for hvert barn under 21 år.

**Utbetales til den ansatte hvis ektefelle/samboer dør. Forsikringen gjelder frem til den ansatte fyller 70 år. Hvis man ønsker at noen andre skal motta erstatningen kan det avtales.

***Utbetales til den ansatte, hvis den ansatte blir minst 50 % varig arbeidsufør. Forsikringen gjelder frem til den ansatte fyller 60 år.


Hvordan og til hvem utbetales forsikringen? 

Forsikringen utbetales som en skattefri engangsutbetaling.

Ved dødsfall utbetales erstatningen som hovedregel til ektefellen din. Er du ikke gift, utbetaler vi til arvingene dine, etter arveloven eller testamentet ditt. Annen utbetalingsrekkefølge kan være avtalt på din avtale, så se forsikringsbevis for hva som gjelder.

Hvis du ønsker at noen andre skal motta erstatningen, kan du gjøre det ved å sende inn skjema for begunstigelse.


Vilkår og produktinformasjon

Har noen gått bort? 

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.