Planteproduksjon

Forsikring av planteproduksjon er tilpasset gårdsdrift med planteproduksjon på friland.

Dekker skade på høstet avling på lager inntil 72 timer.
Dekker skader på produksjonslokaler og produksjonsutstyr.
Dekker driftstap ved skade på produksjonslokaler og produksjonsutstyr.
landbruk

Hva dekker forsikring av planteproduksjon?

Forsikring av planteproduksjon dekker blant annet skader på avlingen og driftap ved skader på produksjonsutstyr og lokaler. 

Dekning Planteproduksjon
Brann
Vannskade etter dårlig vanntilførsel eller overvanning pga. skade
Tyveri 
Hærverk
Driftstap ved strømsvikt
Skade på produserte planter etter en skade på bygning eller produksjonsutstyr
Driftstap i produksjonen på grunn av bestemmelser, restriksjoner eller karantene bestemt av mydighetene
Driftstap i produksjonen på grunn av spesiell håndtering/fullstendig destruksjon
Driftstap på grunn av svikt i avlingen*

*Gjelder svikt i avlingen som blir erstattet under
"Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon"


Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har dere forsikring av planteproduksjon hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

 

Har du hatt uhell eller skade på avlingene? 

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring. Hva betyr det for deg?