Nedbetalingslån

Med nedbetalingslån er det bedriften din som blir eier av det som anskaffes, og dere får en langsiktig og fleksibel finansieringsform.

Ved å spre nedbetalingen over flere år, får bedriften mulighet til å gjøre store investeringer.
Har du behov for enda større handlefrihet, kan vi ta sikkerhet i andre verdier enn det du låner til.
Lånet kan tilpasses med flytende eller fast rente, annuitetslån eller serielån og avhengig av nedbetalingstid og egenkapital

Aksjeselskap med nettbank hos oss kan søke om nedbetalingslån via knappen ovenfor. Andre kan søke her. Vil du snakke med oss før du søker, send inn kontaktskjema.


Annuitetslån eller serielån?

Serielån

  • Det rimeligste alternativet på lang sikt, men i starten er terminbeløpene høyere en de ville vært med annuitetslån.
  • Beløpet du betaler inn hver termin blir mindre etterhvert som lånet blir mindre.
  • Dette er fordi du betaler like stor andel av lånet hver gang, mens andelen som går til renter over tid blir mindre fordi lånet blir mindre.

Annuitetslån

  • Terminbeløpene du betaler i starten vil være lavere enn ved serielån, men over tid er annuitetslån totalt sett noe dyrere enn serielån.
  • Beløpet du betaler inn hver måned er alltid det samme (så lenge renten er den samme).
  • Rentene utgjør en stadig mindre andel av beløpet du betaler inn etterhvert som lånet blir mindre.

Nedbetalingstid

Nedbetalingstiden vil ofte henge sammen med hva du investerer i. Verdien ved anskaffelsestidspunkt og hvor fort objektet faller i verdi vil være styrende i forhold til nedbetalingstiden.
Eksempelvis vil nedbetalingstid på fast eiendom ofte være opp mot 20 år, mens investering i driftstilbehør vil ha kortere nedbetalingstid.