HR-tjenester

Trenger bedriften hjelp i en ansettelsesprosess eller med personalsaker?

HR-oppgaver dere kan få hjelp med

Vi kan bistå i ulike faser av et ansettelsesforhold.

Det er mye å tenke på i en ansettelsesprosess. Hos oss kan dere blant annet få hjelp til å: 

  • lage stillingsbeskrivelse og jobbannonse
  • planlegge og gjennomføre jobbintervjuet
  • utarbeide arbeidsavtalen

Vi kan også svare på spørsmål som gjelder prøvetid, fast eller midlertidig ansettelse, tariffavtaler, med mer. 

Det er mange ting som må ivaretas når bedriften har ansatte. Hos oss kan dere blant annet få hjelp til å:

  • håndtere sykefravær, permisjoner, ferie og permitteringer
  • utarbeide personalhåndbok og andre interne instrukser
  • følge reglene om arbeidstid, overtid, nattarbeid og lignende

Vi kan også svare på spørsmål om tariffavtaler og hjelpe til med å utarbeide rutiner for oppfølging av ansatte underveis i arbeidsforholdet.

Også når en ansatt skal slutte, er det mye bedriften må huske på. Hos oss kan dere blant annet få hjelp til å:

  • lage generelle off-boardingsrutiner
  • avklare oppsigelsestid 
  • planlegge og gjennomføre sluttsamtale
  • sikre et korrekt sluttoppgjør

Vi kan også være behjelpelig med å sikre en god prosess når bedriften selv må si opp eller avskjedige en ansatt.


Hva lurer andre på?

Under ser du eksempler på spørsmål vi har fått fra andre, og som viser hva vi kan hjelpe også din bedrift med.

Arbeidstid

– Hvordan beregnes arbeidstiden etter arbeidsmiljøloven? Er der noen mulighet for at denne kan gjennomsnittsberegnes? Når foreligger det egentlig overtid?

 

Arbeidsavtaler

– Har dere noen mulighet å utarbeide maler for arbeidsavtaler tilpasset vår virksomhet? Vi har tre midlertidige ansatte, har dere mulighet å vurdere om disse avtalene er innenfor loven?

 

Interne instrukser

– Vi forsøker å revidere våre interne instrukser og kanskje sammenfatte disse i en personalhåndbok. Er dette noe dere kan hjelpe oss med?

 

Avslutning av arbeidsforhold

– Vi er kommer i en veldig kjedelig situasjon der vi må si opp en av våre ansatte. Det har vært flere møter, og den ansatte og vedkommende sin tillitsmann er veldig uenig med vår vurdering. Stemningen er blitt noe kjølig og vi er usikre på hvordan vi nå skal gå frem. Kan dere hjelpe oss?

Incentivordninger

– Konsernet har de siste årene hatt en god økonomisk utvikling. Styret har gitt meg i oppgave å utrede ulike "goder" som aksjer og annet som kan tilbys ansatte. Årsaken til dette er at styret ønsker at ansatte skal få mer ut av det resultatet de skaper. Er dette noe dere holder på med?

 

Tariffavtaler

– Takk for sist – har dere også i år mulighet å komme til oss og bistå ved utarbeidelse av ny lokal særavtale? Det er litt vanskelig å si hvor lang tid dette kan ta. Fint om du kan ringe, så skal jeg forklare hvor jeg tror vi er "uenige". Hører fra deg. 

 

Permisjoner

– Takk for et flott kurs i forrige uke. Tillater meg å spørre om noe annet. Vi har fått inn en søknad om redusert arbeidstid fra en familiefar med små barn. Jeg klarer ikke å lese av loven hvordan jeg skal behandle dette spørsmålet. Har du noen forslag til løsning?

Ferie 

– Vi er nyoppstartet og har fire ansatte. Vi strever fælt med disse reglene om ferie og feriepenger. Hva er vi forpliktet til å betale? En annen sak er at to av våre ansatte kom rett fra skolebenken. Hvordan blir det med feriepenger til disse?


Kontakt oss

Telefon
416 09 999 eller
915 02244

Våre kontorer
Finn ditt regnskapshus