Virksomhetsstyring

Vi vil at du som kunde skal kunne drive din virksomhet på en mest mulig effektiv måte og ha oversikt over hele virksomheten når beslutninger tas.

Styring og kontroll
Ressurser
Risiko og inntjening

Våre rådgivere hjelper deg med å optimalisere sin virksomhet slik at du jobber med de rette tingene på den riktige måten med minst mulig risiko.


Tjenestene leveres av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, som er et autorisert regnskapsførerselskap og et datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge.