Bannere til kampanjekarusell privat, 2. kvartal 2017


TAG: ?icid=forside;;aksjesparekonto;;hovedbanner;;v1fellesskattegaveblabestill;;privat
BILDE: aksjesparekonto-nyhetsboble-hoyre.svg


TAG: ?icid=forside;;aksjesparekonto;;hovedbanner;;v1fellesskattegaveblavarsling;;privat
BILDE: aksjesparekonto-nyhetsboble-hoyre.svg


TAG: ?icid=forside;;aksjesparekonto;;hovedbanner;;v1fellesskattegavebeigevarsling;;privat
BILDE: aksjesparekonto-nyhetsboble-hoyre.svg


TAG: ?icid=forside;;studentokonomi;;hovedbanner;;v1fellesstudenter;;privat
BILDE: 4000x1600_studenter.jpg


TAG: ?icid=forside;;aksjesparekonto;;hovedbanner;;v1fellesmannpcutenskatt;;privat
BILDE: aksjesparekonto-nyhetsboble-hoyre.svg


TAG: ?icid=forside;;aksjesparekonto;;hovedbanner;;v1fellesmannpclettere;;privat
BILDE: aksjesparekonto-nyhetsboble-hoyre.svg


TAG: ?icid=forside;;ferietips;;hovedbanner;;is;;privat
BILDE:
mcash_is_hovedbanner_4000x1600


TAG: ?icid=forside;;ferietips;;hovedbanner;;familiepastrand;;privat
BILDE:
familie-loper-sommer-4000x1600.jpg


Bilde: 4000x1600-vipps-vafler.jpg
Tag: ?icid=forside;;vippsgo;banner2;;v1fellesvaffelsalg;;privat


Bilde: smart-bilforsikring-runding-mobil-4000x1600.jpg
Tag: ?icid=forside;;smartbilforsikring;;hovedbanner;;v1fellesspinnapp;;privat


Bilde: sitter-pa-bussen-mobil-illustrasjon.svg
TAG: ?icid=forside;;pensjonskonto;;hovedbanner;;v1fellespabussen;;privat


Bilde: mobil-pensjonskonto-4000x1600.jpg
TAG: ?icid=forside;;pensjonskonto;;hovedbanner;;v1felleshandviserpensjonskonto;;privat