Grønt produktrammeverk

I tråd med vår bærekraftsstrategi har vi etablert et grønt produktrammeverk som skal guide oss i våre grønne låneaktiviteter. Vi ønsker med dette rammeverket å bruke vår rolle i samfunnet til å påvirke selskaper og kunder til en omstilling mot et lavutslippssamfunn, jobbe for en mer bærekraftig utlånsportefølje og bidra til et grønnere verdipapirmarked.

Les vårt grønne rammeverk
Les Ciceros second opinion på rammeverk


Kvartalsrapport Q2 2020

  • Resultat før skatt: 1.035 MNOK (1.635)
  • EK-avkastning: 12,9 % (22,7 %)
  • Kostnadsprosent K/I: 39,2 % (31,5 %)
  • Utlånstap: 201 MNOK (-2)
  • Ren kjernekapitaldekning: 16,9 % (15,3 %)

Last ned rapporten (pdf)
Last ned presentasjonen (pdf)


Fremtidsrettet banksamarbeid på Helgeland

Fremtidsrettet banksamarbeid på Helgeland

SpareBank 1 Nord-Norge og Helgeland Sparebank etablerer et strategisk og fremtidsrettet samarbeid. SpareBank 1 Nord-Norge blir en langsiktig eier i Helgeland Sparebank med 19,99 % av egenkapitalbevisene.

Helgeland Sparebank kjøper i den sammenheng SpareBank 1 Nord-Norges bankvirksomhet knyttet til filialene på Helgeland. Samtidig trer Helgeland Sparebank inn i SpareBank 1-alliansen ved å bli en del av SamSpar.Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: NONG

Se oppdatert aksjekurs på oslobors.no

Finanskalender

Se finanskalender

 

Rating                      

Her finne du siste Moody's og Fitch rating


Kontaktperson

Bengt Olsen
Konserndirektør økonomi og finans (CFO)
+47 975 89 560