Konjunkturbarometer for Nord-Norge

Sammen med NHO og LO leverer vi kunnskap om landsdelen gjennom Konjunkturbarometer for Nord-Norge. 

Konjunkturbarometer for Nord-Norge (KB) har bidratt til kunnskap om landsdelen i 20 år. Våren 2016 ble det inngått et nordnorsk partnerskap som skal løfte KB til en forsterket posisjon i Norge. SpareBank 1 Nord-Norge har invitert inn NHO og LO i et partnerskap om KB. De samme aktørene eier Agenda Nord-Norge og kan nå sammen stimulere til mer kunnskap om Nord-Norge. De tre eierne har gitt Agenda Nord-Norge i oppdrag å forvalte KB de tre neste årene.

Nye partnere, flere utgivelser, ny plattform, nye leverandører og ny forvalter av KB, Agenda Nord-Norge. Alt med et mål om å bygge et sterkere og mer tidsaktuelt KB, bygget på merkevaren som har blitt utviklet gjennom 20 år. Fra 2016 gir KB ut flere økonomiske rapporter samt en hovedutgivelse hver høst i november, med de økonomiske prognosene for de kommende år i Nord-Norge. Vi håper disse grepene gjør KB til et bedre verktøy for økt kunnskap om økonomisk utvikling i nord.

KB-utgivelsene gjennom året:

  • KBs prognose – det "økonomiske værvarselet" for framtiden – skal komme ut en gang i året i samme drakt som tidligere.
  • KB årsrapport skal oppsummere fjoråret.
  • KB tall og fakta – "Nord-Norge Teller" – skal bidra til å gi landsdelen et forsterket kunnskapsbibliotek.
  • KB spesial skal med jevne mellomrom utgi rapporter om nøkkelproblemstillinger i nord.

Les KB på kbnn.no