Personvern

Samtykker

Ønsker du relevante råd og gode tilbud på produkter som er i stil med din hverdag, kan vi gi deg det etter ditt samtykke. 


Som bankkunde hos oss vil du alltid motta gode råd og tilbud. Samtidig vet vi at ikke alt er like interessant for alle. Vi tror at din hverdag blir litt enklere om vi tilbyr deg produkter og råd som faktisk er knyttet opp til dine behov og ditt bruksmønster. Om du er enig og ønsker relevante råd og produkter, har vi behov for dine opplysninger som vi kan dele med våre datter- og produktselskaper. I tillegg trenger vi din godkjennelse for å kunne tilbyr deg disse produktene og rådene i ulike digitale kanaler. 

Opplysningene som vi trenger baseres på ditt kundeforhold hos oss, transaksjoner, behandlingsopplysninger og din atferd i våre kanaler. Eksempler på kanaler kan være apper, nettbank, mobilbank og nettsidene. Du kan når som helst endre dine samtykker i nettbanken. Dette gjør du ved å velge Innstillinger og Om meg i menyen. 

Du mottar gode råd og tilbud der du er

For at du skal få gode råd og tilbud på alle type tjenester vi har, trenger vi ditt samtykke på elektronisk markedsføring. Da vil det dukke opp tilbud i dine digitale kanaler, som for eksempel e-posten din, apper du bruker, nettbanken og mobilbanken din eller på SMS.  

Tjenestene vi tilbyr er dermed ikke begrenset til den type produkter som du først inngikk en avtale med oss om. Da kan vi for eksempel gi deg relevante tilbud om forsikringsprodukter, selv om dette ikke er en produktkategori som i utgangspunktet inngår i vår opprinnelige kundeavtale.

Vi legger til rette for dine behov

Når vi tilbyr råd og produkter tilpasset ditt brukermønster, skal du oppleve dette som helhetlig på tvers av produktkategoriene (sparing, lån og betalingsformidling) og våre datter- og produktselskaper.

Derfor trenger vi ditt samtykke om at opplysninger om deg deles mellom oss og våre datter- og produktselskaper. Da kan vi dele, benytte og lagre dine opplysninger i et kunderegister. 

Disse opplysningene bruker vi igjen til å lage en personprofil om deg. Nærmere beskrevet er en personprofil opplysninger om deg, som vi benytter til å knytte antakelser om din atferd, evner, preferanser eller behov.
 
Personprofilen kan være sammenstillinger av opplysninger du har oppgitt, og ulike opplysninger vi registrerer om deg i løpet av kundeforholdet. Dette inkluderer opplysninger om atferd i våre kanaler. Eksempler på dette kan være apper, nettbank, mobilbank og nettsidene. Når vi benytter personprofilen, vil du motta lovpålagt informasjon i henhold til personopplysningsloven $ 21. 
 

Opplysningene utveksles ikke mellom bankene

Det er vi og våre datter- og produktselskaper som du har et forhold til, som er ansvarlige for å behandle dine kundeopplysninger.

Dine kundeopplysninger kan lagres i et kunderegister. For å ivareta ditt personvern vil de ikke bli gitt til noen utenfor oss og selskapene. Opplysningene vil heller ikke deles med de andre SpareBank 1-bankene. Få en nærmere beskrivelse av hvordan vi ivaretar ditt personvern her