Selskapene du deler ditt samtykke med

Nedenfor ser du selskapene som banken din eier. Dersom du godkjenner elektronisk markedsføring og deling av dine dybdeopplysninger mellom disse selskapene, vil de kunne tilby deg nyttige og relevante råd og tjenester tilbake.


Selskaper vi eier

 • Sparebanken Finans Nord-Norge AS
 • Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS
 • Sparebank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA
 • Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS

Selskaper vi eier med andre

 • SpareBank 1 Banksamarbeidet DA
 • SpareBank 1 Boligkreditt AS
 • SpareBank 1 Næringskreditt AS
 •  SpareBank 1 Gruppen AS    
 • SpareBank 1 Kredittkort AS    
 • SpareBank 1 Mobilbetaling AS    
 • SpareBank 1 Kundesenter AS     
 • SpareBank 1 Verdipapirservice AS    
 • SpareBank 1
 • ID AS     
 • SpareBank 1
 • Axept AS      
 • SpareBank 1 Forsikring AS    
 • SpareBank 1 Skadeforsikring AS    
 • SpareBank 1 Medlemskort AS     
 • SpareBank 1 Gruppen Finans AS

Dine dybdeopplysninger vil ikke deles utenfor selskapene ovenfor, eller mellom de 16 ulike bankene i SpareBank 1-alliansen dersom du samtykker til elektronisk markedsføring og deling av dine dybdeopplysninger. Få en nærmere beskrivelse av hvordan vi ivaretar ditt personvern her