Kunnskap

Kunnskap bidrar til økt verdiskaping i nord. Gjennom Konjunkturbarometer for Nord-Norge og Agenda Nord-Norge bidrar vi med kunnskap om landsdelens økonomiske utvikling. 

Konjunkturbarometer for Nord-Norge

Sammen med NHO og LO leverer vi kunnskap om landsdelen gjennom Konjunkturbarometer for Nord-Norge (KB).

Konjunkturbarometeret gir ut flere økonomiske rapporter gjennom året, samt en hovedutgivelse hver høst i november, med de økonomiske prognosene for de kommende år i Nord-Norge.

Agenda Nord-Norge

Agenda Nord-Norge er et aksjeselskap med et ideelt formål, eid av SpareBank 1 Nord-Norge, LO og NHO.

En gang i året arrangerer Agenda Nord-Norge den viktigste og største møteplass i nord, for å framskaffe kunnskap og skape en arena for dialog. Agenda Nord-Norge er en felles nordnorsk koblingsarena for sentrale aktører med betydning for landsdelens verdiskaping. Her møtes en rekke beslutningstakere fra privat og offentlig sektor, ulike bransjer, politikk, akademia og administrasjon.

Prises for å sette økonomi på timeplanen

I 2016 var SpareBank 1 Nord-Norge vinner av Finansstafetten. Rekordmange elever har fått undervisning av bankens ansatte i privatøkonomi.