SNN-fondet

Det nordnorske samfunnet er vår største eier. Når banken deler ut utbytte får derfor samfunnet sin andel. SNN-fondet støtter hvert år hundrevis av prosjekter innen kultur, idrett, frivillighet og kunnskap. 


Dette støtter vi

Vi prioriterer støtte til små og mellomstore prosjekter som er spesielt rettet mot barn og ungdom. I spesielle tilfeller kan fondet tildele større gaver til prosjekter som er av stor betydning for landsdelen eller i lokalmiljøet.

  • Kunnskap og forskning: Fordi landsdelen trenger kompetanse for å realisere det mangfoldet av muligheter som finnes i nord.
  • Kultur: Fordi det skaper mangfold og gjør våre lokalsamfunn rikere.
  • Idrett: Fordi det opptar veldig mange, og bidrar til bolyst og aktivitet i våre lokalsamfunn.

Dette støtter vi ikke

SNN-fondet bidrar ikke med driftsstøtte eller til prosjekter og tiltak utenfor vårt markedsområde.

Hvor mye kan du søke om?

SNN-fondet kan bidra med støtte på inntil 50 prosent av prosjektets totale kostnader. Vi sier; sammen får vi ting til å skje. Støtte fra SNN-fondet er derfor et supplement til annen privat og/eller offentlig finansiering.

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist for SNN-fondet er 1. november. 

Hvem har fått? 

Utbetaling av gaver

Har du fått støtte fra SNN-fondet? Når prosjektet er gjennomført må du sende sluttrapport hvor du ber om å få utbetalt det tildelte gavebeløpet.
Les mer og last ned sluttrapport her (pdf)

Sammen får vi ting til å skje!

Det nordnorske samfunnet eier 53 prosent av SpareBank 1 Nord-Norge. Når banken deler ut utbytte får derfor samfunnet sin andel. Siden 2006 har over 700 millioner kroner blitt delt ut til små og store prosjekter i landsdelen. Prosjekter som bygger og utvikler Nord-Norge og bidrar til bolyst.

Som kunde bidrar du til en bank der millioner av kroner i utbytte går tilbake til prosjekter der du bor og der dine barn vokser opp.