Sponsing

Vi er en betydelig samarbeidspartner til idrett og kultur i hele landsdelen, og sponser alt fra mindre lag og foreninger til større organisasjoner.

Samarbeider for Nord-Norge

Vi kaller oss helst for samarbeidspartner, ikke sponsor. For det er samarbeid det handler om. Alle vi samarbeider med utgjør en forskjell for Nord-Norge, enten det er å skape aktivitet i lokalsamfunnet, få byen til å leve litt ekstra eller å gjøre oss til stolte nordlendinger når de utmerker seg på den nasjonale eller internasjonale arenaen.

Gjensidig forpliktelse

Å være samarbeidspartnere innebærer en gjensidig forpliktelse. For at vi skal engasjere oss og bidra til å få ting til å skje, stiller vi krav til dem vi samarbeider med. Dette varierer for de ulike samarbeidsavtalene, men handler i hovedsak om å skape aktivitet og engasjement i nærområdet og hvordan de bidrar til å synliggjøre SpareBank 1 Nord-Norge. 

For oss er det viktig å vise at vi er landsdelens egen bank, med det nordnorske samfunnet som vår største eier. 

Fra bredde til topp

Vi er spesielt opptatt av aktivitet som engasjerer og aktiviserer barn og unge. Derfor er vi en betydelig samarbeidspartner til breddeidretten i Nord-Norge, gjennom idrettslag og -foreninger over hele landsdelen. Samtidig brenner vi for å legge til rette for at nordnorske idrettstalenter skal ha gode utviklingsmuligheter hjemme i Nord-Norge.

Toppidretten er gjennom sine prestasjoner med på å sette Nord-Norge på kartet. Våre fremste lag bidrar til å gi identitet til stedene vi bor, og internasjonale konkurranser og begivenheter i landsdelen samler oss og gjør oss stolte. 

For oss henger bredde og topp tett sammen. Det er breddeidretten som danner grunnlaget for rekruttering til toppidretten, og våre fremste idrettsutøvere er viktige forbilder og inspirasjon for de unge.

Godt å bo der vi bor

Det skal være godt å bo her nord. Utallige små og store kulturaktører i landsdelen bidrar til å gjøre hvert enkelt lokalsamfunn enda rikere. Derfor støtter vi alt fra arrangementene som samler folk lokalt til større kulturarrangementer som trekker til seg mange tilreisende. 

Vi er en aktiv samarbeidspartner til et rikt og variert kulturliv i Nord-Norge, og sammen skaper vi opplevelser for folk i landsdelen.