Barneforsikring

En barneforsikring gir økonomisk trygghet hvis barnet ditt blir alvorlig syk eller utsatt for en ulykke.

  • Du kan velge å legge til en uføreforsikring som vil sikre barnets inntekt som voksen.
  • Barneforsikringen dekker kreft og andre alvorlige sykdommer.
  • Barnet får økonomisk støtte ved ulykkesskade som varer livet ut.
  • Opptil 20 prosent rabatt hvis du samler forsikringene dine hos oss i dag. Rabatten beregnes automatisk etter hvor mange forsikringer du har hos oss.

sparebank 1 terningkast 5

Terningkast 5 i test

Norsk Familieøkonomi utfører hvert år en test av barneforsikringer, og i 2018 fikk barneforsikringen vår terningkast 5. Vi er blant de beste på utvidet hjelpestønad, dagpenger ved sykehusopphold og dekning av tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig.

Les hele testen "Dette er de beste barneforsikringene"


Slik fungerer barneforsikringen

  • Forsikringen kan kjøpes for barn mellom 2 måneder og 16 år, og opphører ved fylte 26 år.
  • Forsikringen gjelder ikke for sykdom eller lidelse som har vist symptomer før det er gått tre måneder etter at avtalen er akseptert av forsikringstaker.
  • Forsikringstaker mottar erstatningen hvis barnet er under 18 år på utbetalingstidspunktet. Etter barnet fyller 18 år får barnet selv erstatningen.

Er du medlem i et LO-forbund?

Forsikringen inneholder


Vilkår

Har du barneforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for barnet ditt. Her kan du laste ned vilkårene som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.


helsetelefon illustrasjon for barneforsikring kristisk sykdom livsforsikring uføreforsikring ulykkesforsikring og behandlingsforsikring

Helsetelefon

En døgnåpen helsetjeneste som er inkludert i forsikringen.

videolege illustrasjon for barneforsikring kristisk sykdom livsforsikring uføreforsikring ulykkesforsikring og behandlingsforsikring

Videolege

Kom raskt i kontakt med lege. Forsikringen gir redusert pris på Aleris videolege.


Hvorfor bør du ha barneforsikring?

Barneforsikringer handler ikke om behandling av barn, det blir godt i varetatt av norsk helsevesen. Barneforsikringen gjør det enklere for barnet og familien i tiden som kommer etter sykdom eller ulykke.  

Det aller viktigste er dekning ved uførhet

Hvis barnet ditt ikke kan jobbe som voksen, blir barnet i praksis minstepensjonist og må klare seg med uføretrygd fra NAV. Denne trygden er mye lavere enn en gjennomsnittlig lønning. Derfor anbefaler vi deg en barneforsikring som også dekker uførhet, siden det vil gi barnet en bedre økonomisk situasjon også som voksen.


Meld skade barneforsikring

Har ditt barn vært utsatt for uhell, sykdom eller skade?Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring