Avdragsfrihet

Video placeholder image

Er du permittert eller har mistet inntekten på grunn av koronakrisen? Nå kan du søke om å utsette avdragene på lånene dine, slik at du i en periode bare betaler renter og omkostninger.

Boliglån

  • For deg som er permittert eller har mistet inntekten som følge av koronakrisen.
  • Få inntil tre måneders avdragsfrihet på boliglånet. 

Vær obs på at det kan være litt ventetid på svar grunnet stor pågang i disse dager. Søknader fra permitterte og de som har mistet inntekten prioriteres.

Priseksempel: Effektiv rente 2,21 %, 4 mill. over 25 år, kostnad 1.187.695 kr, totalt 5.187.695 kr

kredittkort

Kredittkort

  • For deg som er permittert eller har mistet inntekten som følge av koronakrisen
  • Gjelder kun kort utstedt fra SpareBank 1 Kredittkort
  • Få betalingsfri måned, nedbetalingsplan eller refinansiering, avhengig av din situasjon

Spørsmål? Ta kontakt så hjelper vi deg.

Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen senere!

Priseksempel ved utsatt betaling: Effektiv rente 23,9 %, 15.000 kr, o/12 mnd, kredittkostnad 1.518 kr. Samlet kredittbeløp 16.518 kr.

Verdt  å vite om avdragsfrihet

Når den avdragsfrie perioden er over, øker summen på de månedlige innbetalingene. Du beholder da den samme nedbetalingstiden som før. Kontakt oss hvis du vil forlenge nedbetalingstiden i stedet, så ordner vi det.

Spørsmål og svar om lånet ditt

Vi har satt ned renta to ganger under koronakrisen, med totalt inntil 0,85 prosentpoeng. Rentebetingelsene henger sammen med flere forhold for hvert enkelt lån, så endringene kan variere noe. Vi jobber med dette og du får melding i mobilbanken og nettbanken din samme dag som den nye renta gjelder fra, altså 3. april.

Alle med flytende rente får lavere rente. Vi har satt ned renta to ganger under koronakrisen, med totalt inntil 0,85 prosentpoeng. Rentebetingelsene henger sammen med flere forhold for hvert enkelt lån, så endringene kan variere noe. Vi jobber med dette og du får melding i mobilbanken og nettbanken din samme dag som den nye renta gjelder fra, altså 3. april.

De lavere rentene gjelder fra 3. april. Innskudd fra kunder er en hovedkilde til de pengene som en bank kan låne ut til andre. Siden innskudds- og utlånsrenten henger så nøye sammen, justerer bankene dem normalt samtidig, og da krever finansavtaleloven at bankene varsler om at de reduserer renten på innskudd to måneder i forveien. Noen ganger setter vi likevel ned lånerenten før, slik vi har gjort med de to endringene under koronakrisen. 

Vi forklarer det enda nøyere her.

Alle med flytende rente får lavere rente. Du får melding i mobilbanken og nettbanken din samme dag som den nye renta gjelder fra, altså 3. april.

Et fastrentelån har spesielle betingelser. Hvis du gjør endringer eller sier opp fastrentelånet før avtaleperioden er over, skal du være oppmerksom på at du kan måtte betale en overkurs til banken fordi den taper på at du betaler inn ekstra eller sier opp fastrentelånet. Det skjer hvis fastrenten i din avtale er høyere enn det banken tilbyr som fastrente til nye kunder. Her leser du mer om fastrentelån.  

Ta kontakt med rådgiveren din hvis du vurderer å gå ut av en fastrenteavtale.

Når vi setter ned rentene for å bedre din privatøkonomi, ofte etter at Norges Bank har satt ned styringsrenta, får vi gjerne spørsmålet om hvorfor styringsrenta og bankenes utlånsrente ikke er helt like. For å forklare er det viktig først å si at styringsrenta ikke er renta på pengene som bankene låner fra Norges Bank. Pengene som bankene låner ut, for eksempel til boliger, kommer som regel fra andre steder enn Norges Bank. En hovedkilde er lån i det såkalte pengemarkedet, altså fra aktører som andre banker, pensjonsforetak, staten gjennom folketrygdfondet og investorer. Koronakrisen gir stor uro i dette pengemarkedet, slik at prisene på lån herfra stiger.  

Så: Siden styringsrenta ikke er den kostnaden banken har for å låne inn penger, blir heller ikke styringsrenta og bankenes utlånsrente helt lik. Men igjen, spørsmålet er forståelig, og vi forklarer det enda nøyere her

Du kan få tre måneders avdragsfrihet på boliglånet hvis du har utfordring i privatøkonomien som en følge av koronakrisen. Ønsker du inntil seks måneder, må du kontakte oss.

Her søker du om avdragsfrihet 

Du kan få tre måneders avdragsfrihet på boliglånet hvis du har utfordring i privatøkonomien som en følge av koronakrisen. Ønsker du inntil seks måneder, må du kontakte oss.

Her søker du om avdragsfrihet.

Du kan få tre måneders avdragsfrihet på boliglånet hvis du har utfordring i privatøkonomien som en følge av koronakrisen. Det gjelder også på fastrentelån.  

Her søker du om avdragsfrihet.

Et fastrentelån har spesielle betingelser. Hvis du gjør endringer eller sier opp fastrentelånet før avtaleperioden er over, skal du være oppmerksom på at du kan måtte betale en overkurs til banken fordi den taper på at du betaler inn ekstra eller sier opp fastrentelånet. Det skjer hvis fastrenten i din avtale er høyere enn det banken tilbyr som fastrente til nye kunder. Her leser du mer om fastrentelån.  

Ta kontakt med rådgiveren din hvis du vurderer å gå ut av en fastrenteavtale. 

Du kan enkelt endre trekkdato i nettbanken og mobilbanken under menypunktet “Lån”. I detaljene for det aktuelle lånet kan du endre det som heter “Forfallsdato”.

Du kan enkelt endre kontoen som lånet trekkes fra i nettbanken og mobilbanken under menypunktet "Lån". Klikk på det aktuelle lånet for å få opp detaljer, legg så inn nytt kontonummer for trekk av innbetaling.

Hvis din privatøkonomi ikke har endret seg, gjelder finansieringsbeviset i tre måneder, slik det står i finansieringsbeviset.    

Ta kontakt med rådgiveren din hvis privatøkonomien din har endret seg og du har behov for å fornye finansieringsbeviset.