Se hvem du kan stemme på

Her finner du en nærmere presentasjon av de 20 som er på valg til representantskapet. 

Andreas Hegg (49), advokat: 

- Jeg ønsker å bidra for utvikling i hele Nord-Norge. Jeg er selv involvert i selskaper som handler og leverer i hele landsdelen. SpareBank 1 Nord-Norge sitter på et unikt verktøy for utvikling av næringslivet gjennom lokalt eierskap og lokal kunnskap. Jeg ser gjennom mitt yrke som rådgiver/advokat for selskaper i utvikling og som bostyrer ved konkurs, at banken har svært kompetente ansatte. Det er bra med trygge engasjement, men det trengs en bank som også tør å tenke nytt og ta risiko for å bygge landsdelen og fremme bolyst. Jeg vil være med å sette kursen for landsdelen med det største potensialet.

Anne Grethe Arntzen Johnsen (52), revisor:

– SpareBank 1 Nord-Norge er en bank etter mitt hjerte, med sine satsinger på lokalsamfunn og frivillighet! Til daglig ser jeg hvor viktig banken er for små gründere som trenger finansiering for å lage sine egne arbeidsplasser. Jeg ønsker et levende lokalsamfunn, så fritiden min går med til dugnad i ulike lag og foreninger. Jobben min er å bistå lokalt næringsliv med regnskap og annen rådgivning de trenger når de driver små bedrifter uten stor administrasjon. Jeg ønsker å ta med mine erfaringer fra fritid og jobb inn i Representantskapet.   

Gard Nilsen (38), arrestforvarer:

– Jeg elsker Nord-Norge, og jeg tror banken er en uvurderlig aktør for å beholde våre lokalsamfunn livskraftig og gode og bo i. Jeg ønsker å gjøre en innsats, og bidra til at representantskapet tar gode, fremtidsrettede valg. 

Gro-Marith Karlsen (53), klinikksjef:

– SpareBank 1 Nord-Norge er en viktig aktør innenfor bedrifts- og personmarkedet i landsdelen vår. Gjennom Samfunnsløftet gir banken av overskuddet tilbake til landsdelen der verdiene skapes, de viser at det ønskes livskraftige samfunn i nord. Etter en periode som innskytervalgt i representantskapet til SpareBank 1 Nord-Norge, og medlem i valgkomiteen, ønsker jeg å stille til gjenvalg. Gjennom min erfaring og kompetanse som leder, styreverv og politikk ønsker jeg å være med på å bære de viktige verdiene og satsningsområdene til banken videre.

Vegard Eilertsen (22), student

- Studerer økonomi ved universitetet i Bodø. Har stor interesse for økonomi og finans. Mener SpareBank 1 Nord-Norge har en viktig samfunnsrolle i nord for utvikling av landsdelen. Gjennom min deltakelse i representantskapet ønsker jeg å få bedre oversikt over bankens betydning, samt være med på å utvikle den unike kysten vi har i nord.

Gunn Andersen (57), enhetsleder:

– Jeg ønsker å bidra til sunn, bærekraftig samfunnsutvikling i nord, med interesse og engasjement for innovasjon, nytenkning, rekruttering og fokus på klima, miljø, digital (nærings-)utvikling og energispørsmål. Jeg kan selv bidra med strategisk kompetanse innenfor kreative og nye næringer, energisektor, og kompetanse fra offentlig sektor innen samfunnsutvikling i en tospråklig kulturkommune, hvor tre stammers møte er grobunn for vekst.

Henning A. P. Bråten (40), organisasjonsmedarbeider:

– Jeg ønsker og bidra fordi det er viktig at brukerne av banken har ett talerør. Det er viktig at landsdelen har en bank som forstår den. En bank som tør å satse der storbankene har kapitalen for øye, mens lokalbanken har hjertet for samfunnet. SpareBank 1 Nord-Norge er og må fortsatt være en av de største bidragsyterne til samfunnsutvikling og kapitalforvalter for både private og næringer i Nord.

Irene Toften (67), sykepleier:

– Jeg vil bidra som en representant for "vanlige folk", med en vanlig økonomi. Samtidig har jeg sannsynligvis en større interesse for økonomi og investeringer enn det som er vanlig for kvinner på min alder. Jeg kan bidra med min lange erfaring med banksparing, med huskjøp og nedbetaling av lån i en tid med høye renter og som aksjeinvestor på et småsparernivå. I tillegg har jeg et års utdanning i bedriftsøkonomi, noe som sannsynligvis kan være nyttig i en slik rolle.

Johanne Marie Olaussen (31), rådgiver kommuneøkonomi:

- Sparebank 1 Nord-Norge kan beskrives som en solid og robust bank, både i nord og for landet som helhet. Til tross for min unge alder, har jeg vært så heldig å være valgt i SpareBank 1 Nord-Norge sitt representantskap i fire år. Jeg har fortsatt et sterkt ønske om å fortsette i fire nye år. Jeg vil bidra til at SpareBank 1 Nord-Norge skal fortsette å være landsdelens bank som bidrar til samfunnsutvikling, verdsetter frivillighet og har fokus på bærekraftig utvikling på lag med næringslivet og den nordnorske befolkningen. 

Jonny Kristiansen (60), lærer:

- Som privatkunde i SpareBank 1 Nord-Norge vil jeg fortsatt være med på å jobbe for at banken fortsatt skal være en bank som forstår og verdsetter verdien av frivillighet, samarbeid og bærekraftig utvikling på lag med de nordnorske samfunnene og de nordnorske verdiene. Jeg vil være med å påvirke slik at SpareBank 1 Nord-Norge fortsatt skal være en bank for alle. 

Karianne Jakobsen (44), daglig leder:

– Jeg kan bidra med et stort engasjement for næringsutvikling og vekst i Nord-Norge. Jeg ønsker at SpareBank 1 Nord-Norge skal være en viktig bidragsyter til å skape attraktive kompetansearbeidsplasser og bolyst i landsdelen.

Kine Mariel Ottesen (33), kjøpmann:

– SpareBank 1 Nord-Norge tar et viktig samfunnsansvar, som motiverer meg og som jeg ønsker å være en del av. Jeg kan bidra med økonomisk forståelse, engasjement og målrettet fokus med tanke på utvikling. 

Malin Hansen (52), personalkonsulent:

- SpareBank 1 Nord-Norge har en stor plass i hjertet mitt, og det har også Nord-Norge som landsdel. Mitt ønske er å kunne bidra til at SpareBank 1 Nord-Norge fortsatt skal ha en fremtredende posisjon i Nord-Norge, og med sin unike tilstedeværelse være valg nummer 1 for kundene i landsdelen. Og dermed kunne bidra til små og store prosjekter i hele landsdelen. Jeg håper at mine egenskaper som pålitelig, stabil og at jeg har den tillit som behøves for å bidra til at banken, også i fremtiden, virker etter sitt formål. Jeg har jobbet i banken i 23 år frem til 2021, og føler at jeg kjenner banken godt. Mitt interessefelt ligger innenfor lov- og avtaleverk, og i dag jobber jeg som HR-konsulent og passer på at arbeidsgiver følger lov- og avtaleverk. Håper at jeg kan bidra både for banken og landsdelen vår.

Marianne Lakselv (43), daglig leder:

– Jeg er stolt leder av en av landsdelen sine mange butikker og produksjonsbedrifter, Husfliden i Tromsø. Og med en teoretisk økonomisk utdannelse ønsker jeg å bidra med mitt blikk på både landsdelen og banken med dette som utgangspunkt. Vi har en rikdom i landsdelen vår av pågangsmot og skaperevne og mange av verdiene skapes av gründere og små og mellomstore bedrifter. La oss hylle initiativet og pågangsmotet, støtte og ivareta de som virkelig tør. Frivilligheten kjenner jeg godt blant annet gjennom husflidslagene i fylket vårt og bøyer meg i støvet for alle som er engasjerte og har en dugnadsånd som imponerer. Vi er så uendelig rike på natur og menneskevarme her nord og min hjertesak i arbeidslivet er at de ansatte skal glede seg til arbeidet og være stolte over jobben de utfører. Min viktigste jobb som leder er å være en tilrettelegger for talent og gode egenskaper. Sammen er vi verdien i bedriften og sammen er vi Nord Norge.

Monica Wara (52), økonomiansvarlig:

– SpareBank 1 Nord-Norge gjør mye godt for regionen vår, og deler ut penger til gode formål gjennom blant annet Samfunnsløftet. Som styreleder i Tromsø Golfklubb har jeg selv fått gleden av dette, og vet hvor mye dette betyr for små og store aktører i landsdelen vår. Jeg gleder meg til å få et bedre innblikk i hvordan SpareBank 1 Nord-Norge arbeider gjennom å ta del i representantskapet.

Oddgeir Stenersen (69), direktør:

– Jeg ønsker å bidra til at SpareBank 1 Nord-Norge fortsatt skal være et ledende finanskonsern med fokus på en bærekraftig omstilling for næringsliv og offentlig sektor. Jeg ønsker å bidra med den kompetanse jeg har fra bank, luftfart og de siste 17 år som direktør for Den norske kirke i Troms og Finnmark. Jeg kjenner landsdelen svært godt. 

Pål Blix-Johansen (59), daglig leder:

– SpareBank 1 Nord-Norge er landsdelens egen bank, med gode lokalkunnskaper. Jeg ønsker å være med på å utvikle banken slik at den får enda større lokalkunnskap, kommer nærmere brukerne og får enda større betydning for folk flest i landsdelen.

Rita Myrvang (54), daglig leder:

- Jeg brenner for distriktene. Jeg driver en produksjonsbedrift i Rossfjordstraumen og er aktiv i bygda for å fremme bolyst og næringsaktivitet. Jeg ønsker at ungdommene vil flytte tilbake til distriktet og bosette seg, og vil jobbe for å bedre mulighetene for både nyetablerere og næringslivet. Her har banken også et stort samfunnsansvar. Jeg vil gjerne være med å utvikle landsdelen sammen med SpareBank 1 Nord-Norge og støtte opp om samfunnsarbeidet de utfører!

Stein Kristiansen (37), organisasjonsmedarbeider:

- Bankens rolle i å tenke fellesskap og fordeling er viktige prinsipper for meg. SpareBank 1 Nord-Norge er for meg «anerledesbanken» og det vil jeg at de skal fortsette å være nå som ting er blitt mer usikkert det siste året. Jeg ønsker å bidra til at SpareBank 1 Nord-Norge fortsetter å ta sitt samfunnsansvar og vil jobbe for at de skal dra ekstra på for å bygge et bærekraftig Nord-Norge med levende kommuner tuftet på samarbeid og fremtidstro.

Terje Labugt (69), pensjonist:

- Synes det er spennende å eventuelt få være med å videreutvikle banken til beste for landsdelen og eierne.

Avstemmingen ble avsluttet 4. desember 2022.