Økonomisk hjelp i koronakrisen

Koronakrisen kan påvirke privatøkonomien din og gjøre det nødvendig å planlegge den på nytt. Her hjelper vi deg og gir deg nyttig informasjon.

Avdragsfrihet

Er du permittert eller har mistet inntekten på grunn av koronakrisen? Du kan søke avdragsfrihet på dine lån.

Planlegg økonomien din

Hvis inntekten din går ned, krever det at du planlegger privatøkonomien din på nytt.

Nyttige lenker

Vi er her - ta kontakt!

Midt i koronakrisen er det viktig å se lenger fram - også i privatøkonomien. Våre rådgivere vil gjøre det sammen med deg. Kontakt oss på telefon 915 02244, chat eller avtal et møte med en rådgiver.

For å stoppe spredningen av korona oppfordrer vi alle til å gjennomføre møter på telefon eller video.

Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen senere!

Spørsmål og svar om lånet ditt

Vi har satt ned renta to ganger under koronakrisen, med totalt inntil 0,85 prosentpoeng. Rentebetingelsene henger sammen med flere forhold for hvert enkelt lån, så endringene kan variere noe. Vi jobber med dette og du får melding i mobilbanken og nettbanken din samme dag som den nye renta gjelder fra, altså 3. april.

Alle med flytende rente får lavere rente. Vi har satt ned renta to ganger under koronakrisen, med totalt inntil 0,85 prosentpoeng. Rentebetingelsene henger sammen med flere forhold for hvert enkelt lån, så endringene kan variere noe. Vi jobber med dette og du får melding i mobilbanken og nettbanken din samme dag som den nye renta gjelder fra, altså 3. april.

De lavere rentene gjelder fra 3. april. Innskudd fra kunder er en hovedkilde til de pengene som en bank kan låne ut til andre. Siden innskudds- og utlånsrenten henger så nøye sammen, justerer bankene dem normalt samtidig, og da krever finansavtaleloven at bankene varsler om at de reduserer renten på innskudd to måneder i forveien. Noen ganger setter vi likevel ned lånerenten før, slik vi har gjort med de to endringene under koronakrisen. 

Vi forklarer det enda nøyere her.

Alle med flytende rente får lavere rente. Du får melding i mobilbanken og nettbanken din samme dag som den nye renta gjelder fra, altså 3. april.

Et fastrentelån har spesielle betingelser. Hvis du gjør endringer eller sier opp fastrentelånet før avtaleperioden er over, skal du være oppmerksom på at du kan måtte betale en overkurs til banken fordi den taper på at du betaler inn ekstra eller sier opp fastrentelånet. Det skjer hvis fastrenten i din avtale er høyere enn det banken tilbyr som fastrente til nye kunder. Her leser du mer om fastrentelån.  

Ta kontakt med rådgiveren din hvis du vurderer å gå ut av en fastrenteavtale.

Når vi setter ned rentene for å bedre din privatøkonomi, ofte etter at Norges Bank har satt ned styringsrenta, får vi gjerne spørsmålet om hvorfor styringsrenta og bankenes utlånsrente ikke er helt like. For å forklare er det viktig først å si at styringsrenta ikke er renta på pengene som bankene låner fra Norges Bank. Pengene som bankene låner ut, for eksempel til boliger, kommer som regel fra andre steder enn Norges Bank. En hovedkilde er lån i det såkalte pengemarkedet, altså fra aktører som andre banker, pensjonsforetak, staten gjennom folketrygdfondet og investorer. Koronakrisen gir stor uro i dette pengemarkedet, slik at prisene på lån herfra stiger.  

Så: Siden styringsrenta ikke er den kostnaden banken har for å låne inn penger, blir heller ikke styringsrenta og bankenes utlånsrente helt lik. Men igjen, spørsmålet er forståelig, og vi forklarer det enda nøyere her

Du kan få tre måneders avdragsfrihet på boliglånet hvis du har utfordring i privatøkonomien som en følge av koronakrisen. Ønsker du inntil seks måneder, må du kontakte oss.

Her søker du om avdragsfrihet 

Du kan få tre måneders avdragsfrihet på boliglånet hvis du har utfordring i privatøkonomien som en følge av koronakrisen. Ønsker du inntil seks måneder, må du kontakte oss.

Her søker du om avdragsfrihet.

Du kan få tre måneders avdragsfrihet på boliglånet hvis du har utfordring i privatøkonomien som en følge av koronakrisen. Det gjelder også på fastrentelån.  

Her søker du om avdragsfrihet.

Et fastrentelån har spesielle betingelser. Hvis du gjør endringer eller sier opp fastrentelånet før avtaleperioden er over, skal du være oppmerksom på at du kan måtte betale en overkurs til banken fordi den taper på at du betaler inn ekstra eller sier opp fastrentelånet. Det skjer hvis fastrenten i din avtale er høyere enn det banken tilbyr som fastrente til nye kunder. Her leser du mer om fastrentelån.  

Ta kontakt med rådgiveren din hvis du vurderer å gå ut av en fastrenteavtale. 

Du kan enkelt endre trekkdato i nettbanken og mobilbanken under menypunktet “Lån”. I detaljene for det aktuelle lånet kan du endre det som heter “Forfallsdato”.

Du kan enkelt endre kontoen som lånet trekkes fra i nettbanken og mobilbanken under menypunktet "Lån". Klikk på det aktuelle lånet for å få opp detaljer, legg så inn nytt kontonummer for trekk av innbetaling.

Hvis din privatøkonomi ikke har endret seg, gjelder finansieringsbeviset i tre måneder, slik det står i finansieringsbeviset.    

Ta kontakt med rådgiveren din hvis privatøkonomien din har endret seg og du har behov for å fornye finansieringsbeviset.


Spørsmål og svar om sparepengene dine

Sparing i fond er fortsatt langsiktig, og vårt generelle råd er å stå i den opprinnelige planen du hadde for å nå sparemålene dine. Det kan være ubehagelig å se at sparepengene svinger mye i verdi, men historien viser at store nedturer ofte blir etterfulgt av en ny oppgang. Ved å spare fast månedlig i aksjefond sparer du både når aksjemarkedet går opp og ned.

Hvis situasjonen din har endret seg slik at du trenger pengene du har spart allerede nå, kan du ta ut pengene og eventuelt avslutte sparingen. Hvis du har muligheten til det, og er komfortabel med verdisvingningene, kan du vurdere å øke sparingen din. Sparing i aksjefond etter kraftige børsfall har historisk gitt svært god avkastning. 

Sparing i aksjefond er avhengig av din risikoprofil, din økonomi og hvor lang tidshorisont du har for sparingen din. Hvis du har behov for pengene i nær framtid, anbefaler vi ikke aksjefond. Dersom du har lang tidshorisont og tåler store verdisvingninger, kan aksjefond være et godt alternativ. Av og til vil du da måtte oppleve store verdifall, men dersom du holder deg til planen over lang tid, vil du sannsynligvis oppnå betydelig bedre avkastning enn ved andre spareformer.  

Ta kontakt med rådgiveren din for å diskutere detaljene i spareplanen din, og det gjør du på telefon eller e-post.

Det er umulig å spå utviklingen i aksjemarkedet på kort sikt, både under denne krisen og generelt. Vi anbefaler derfor ikke aksjefond til kortsiktig sparing. Historisk har sparing i aksjefond gitt bedre avkastning enn andre spareformer på lang sikt.

Et aksjefond er lovpålagt å investere i minst 16 børsnoterte selskap, og de fleste aksjefond har betydelig flere selskap enn dette minstekravet. Globale aksjefond har i tillegg som regel spredt investeringene på selskap i mange ulike bransjer og mange ulike regioner. Dette betyr at du sprer risikoen når du investerer i et aksjefond. For at alle pengene skal gå tapt må alle selskapene i fondet gå konkurs samtidig. Dette er i teorien mulig, men i praksis er ikke dette noe du trenger å bekymre deg for. 

I denne situasjonen kan du imidlertid oppleve at alle selskapene som fondet har investert i, faller i verdi samtidig. Fra tid til annen kan du oppleve et verdifall på 30 til 50 prosent. På tross av disse verdifallene har aksjefond historisk gitt bedre avkastning enn øvrige spareformer, og dette tror vi vil gjelde også framover. 

Når du kjøper og selger et fond, vil verdien kunne endre seg etter at du har trykket kjøp eller salg. Dette er fordi kursen settes til faste tidspunkter. Verdien vil endre seg frem til sluttkurs for dagen er satt.

Nasjonale fond:

  • Ved kjøp og salg før klokka 09:45 får du dagens sluttkurs.  
  • Ved kjøp og salg etter klokka 09.45 får du morgendagens sluttkurs.  

Internasjonale fond:  

  • Ved kjøp og salg før klokka 09:45 får du morgendagens sluttkurs 
  • Ved kjøp og salg etter klokka 09.45 får du sluttkursen som blir satt om to dager.  

Som regel tar det mellom fire og seks dager før du får penger utbetalt etter at du har solgt i fond. Med en gang du har solgt, ser du prosessen i fanen som heter “Ordrehistorikk”. Der ligger salget som en egen linje med status “Under registrering” eller “Til behandling”. 

Det ser du med en gang i fanen som heter “Ordrehistorikk”. Der ligger salget eller kjøpet som en egen linje med status “Under registrering” eller “Til behandling”. Som regel tar det mellom fire og seks dager før du får penger utbetalt etter at du har solgt i fond.

Med mindre din økonomiske situasjon har endret seg og du har fått behov for pengene tidligere enn planlagt, anbefaler vi ikke å endre sparing fra aksjefond til høyrentekonto. Vi har forståelse for at de store verdisvingningene føles dramatiske, men slike verdisvingninger er naturlige når du sparer i aksjefond. Sparing etter store verdifall har historisk gitt svært god avkastning, og vi tror dette vil være tilfelle også denne gangen.

Dersom du har behov for pengene, er salg av fond et alternativ. Om du taper eller tjener penger på dette avhenger blant annet av hvor lenge du har spart og hvilke fond du har spart i. Gjeldende markedsverdi finner du i nettbanken din. Ta kontakt med oss for å diskutere om dette er det beste alternativet, og se andre tips her

Mange tenker at det er lurt å redusere aksjeandelen i urolige tider, men dette er noe vi generelt fraråder. Det er vanskelig å treffe det optimale tidspunktet for å kjøpe og selge, og resultatet er ofte at man selger billig og kjøper dyrt senere. Vi anbefaler deg derfor å følge spareplanen din i opp- og nedturer. Et godt alternativ kan være en aldersbasert pensjonssparing, der aksjeandelen justeres automatisk basert på din alder.  Les mer om pensjonssparing og uroen her

Anbefalingene ovenfor gjelder på generelt grunnlag og er ikke å regne som personlig investeringsråd. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.