SpareBank 1 og DNB etablerer nytt skadeforsikringsselskap

I løpet av første kvartal 2019 slår vi sammen skadeforsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB til et nytt selskap. Navnet på det nye selskapet blir Fremtind.

Sammenslåingen gjelder kun skadeforsikringsselskapene og ikke bankene.

Fusjonen er p.t. godkjent av Konkurransetilsynet, og avventer endelig godkjennelse av
Finanstilsynet.


Hva betyr dette for deg som partner?

Du kan ta det helt med ro. Fra fusjonstidspunktet blir det ingen endring på vårt samarbeid. Vår samarbeidsavtale videreføres som den er ved fusjonstidspunktet.

Du behøver ikke å gjøre noe annerledes enn det du har gjort tidligere. Du skal fortsatt benytte deg av de samme systemer og prosesser som tidligere. Du treffer oss også på de samme kontaktpunktene som du har brukt tidligere.

Nedenfor finner du vanlige stilte spørsmål, og svar på disse. Dersom du skulle ha spørsmål utover disse, kan du ta kontakt med den du vanligvis har kontakt med hos oss


Om fusjonen

  • Eksisterende avtaler med SpareBank1 Forsikring videreføres fra fusjonstidspunktet.

    Praktisk sett vil DNB forsikring AS fusjoneres inn i SpareBank 1 Skadeforsikring AS, og eksisterende org. nr. fra SpareBank 1 Skadeforsikring AS vil benyttes. Juridisk sett vil således avtaler inngått med SpareBank 1 Skadeforsikring AS videreføres uten behov for fornyelse.

  • Nei. Fra fusjonstidspunktet vil du selge produkter med som merkevare som du har gjort frem til fusjonstidspunktet; SpareBank 1.

  • Salg, systemer og kontaktpersoner vil være det samme fra fusjonstidspunktet som det har vært frem til fusjonstidspunktet. Du kan forholde deg til de samme systemer, kontaktpersoner etc. som du har gjort frem til fusjonstidspunktet.

  • Produkter, priser og vilkår etc. vil være de samme fra fusjonstidspunktet, som det har vært frem til fusjonstidspunktet.

  • Kundene vil ved fusjonstidspunktet ikke oppleve noen endringer i sitt kundeforhold. De vil oppleve sitt kundeforhold på samme måte som de har gjort frem til fusjonstidspunktet. Vi har en lovpålagt informasjonsplikt ovenfor eksisterende kunder, som blir ivaretatt.

  • Fra fusjonstidspunktet skal du som partner kun informere nye kunder om at forsikringen deres leveres av Fremtind Forsikring AS. Dette fremkommer for øvrig i salgsløsninger, på polisen, forsikringsdokumentet, fakturaer og andre dokumenter kunden mottar i tilknytning til sitt kundeforhold hos oss.

  • Fusjonen gir mange muligheter for oss som selskap, og for deg som vår partner. Konkret når, og hvordan, dette vil påvirke deg som vår partner er på det nåværende tidspunkt ikke klart. Vi vil kommunisere eventuelle endringer som påvirker deg som vår partner, i god tid før disse inntreffer. I mellomtiden vil partnerskapet ditt fungere likt som du har gjort frem til fusjonstidspunktet; du kan bruke de samme løsningene som du har gjort, og du kan snakke med de samme menneskene som du er vanligvis gjør.