SNN-konferansen for offentlig sektor

11. og 12. september inviterer vi i SpareBank 1 Nord-Norge til en konferanse for offentlig sektor i nord. Konferansen arrangeres i Tromsø, og tar for seg tema som digitalisering, ledelse og velferdsteknologi.

Digitalisering, urbanisering, robotisering og ledelse

Urbanisering handler om at folk flytter inn til byene. Jo større byene er, jo flere flytter dit. Hvilke muligheter og trusler representerer dette for nordnorske kommuner? Hvordan kan digitalisering og robotisering bidra til økt velferd for innbyggerne? Og kan vi hente inspirasjon til "teamet" vi leder fra fotballens verden?

Vi byr på et spennende og variert faglig program. Vel møtt!