Millionutdeling til landsdelen

Det nordnorske samfunnet er SpareBank 1 Nord-Norges største eier. Landsdelen får sin andel av utbyttet til formål som bidrar til aktivitet og bolyst. Hittil i år har nesten 200 ulike formål fått støtte fra SNN-fondet. 


Trenger ditt lag eller forening støtte til aktiviteter eller prosjekter som kommer lokalsamfunnet til gode? Høstens søknadsrunde til SNN-fondet hadde frist 1. oktober, neste søknadsfrist er 1. April 2017. Det vil bli åpnet for søknader i god tid.

Du får svar på din søknad i juni hvis du søker om våren, og i desember hvis du søker om høsten. 


Landsdelens egen bank

Så langt i år er det utbetalt 23,8 millioner kroner i samfunnsutbytte fra SNN-fondet. Pengene har gått til 194 nordnorske prosjekter. I dag eier det nordnorske samfunnet 54 prosent av konsernet. Når vi deler ut utbytte til eierne får landsdelen derfor sin andel av dette. Disse pengene går til formål som bidrar til aktivitet og bolyst. Formål som bidrar til å bygge Nord-Norge.

 

Drillpikeuniformer og kunstgressbaner

På listen over utbetalinger finner man små og store prosjekter innenfor kultur, kunnskap, idrett og fritid. Alt fra støtte til instrumenter for skolekorpset i Valnesfjord og drillpikeuniformer til Borgtun musikkorps, til ny aktivitetspark i Alta og ny kunstgressbane på Røst. Målet er å skape aktivitet og bolyst der folk er, og prosjekter som retter seg mot barn og unge har høy prioritet.

 

30 millioner gjenstår

Siden 2006 har over en halv milliard kroner blitt utbetalt til nesten 3.000 gode nordnorske formål gjennom SNN-fondet og bankens stiftelser. Lag og foreninger kan søke støtte fra SNN-fondet to ganger i året, med frist 1. april og 1. oktober. 

 

Kontaktpersoner:

  • Stein Vidar Loftås, kommunikasjonssjef, telefon 951 26 576
  • Trond Hanssen, konserndirektør Finnmark, telefon 412 22 300
  • Christian Overvaag, konserndirektør Troms, telefon 909 64 488
  • Lasse Hagerupsen, konserndirektør Hålogaland, telefon 975 02 197
  • Trude Glad, konserndirektør Salten, telefon 977 17 670
  • Hanne Nordgaard, konserndirektør Helgeland, telefon 481 11 876