Fremtind er leverandør av skadeforsikringer til SpareBank 1 sine kunder

1. januar 2019 slo vi sammen skadeforsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB til et nytt selskap, Fremtind Forsikring.

Sammenslåingen gjelder kun skadeforsikringsselskapene og ikke bankene.


Hva betyr dette for deg?

Det får ingen konsekvenser for deg at Fremtind er leverandør av skadeforsikringene dine. Du er kunde i SpareBank 1 og det er hit du skal henvende deg hvis du har spørsmål. Du finner oversikt over forsikringene dine i nettbank, mobilbank og kundeportal.

SpareBank 1-bankene og DNB vil ikke dele personopplysninger seg imellom og skal fortsatt etterleve godt personvern.

Det eneste du vil merke er at Fremtind Forsikring AS blir avsender på fakturaene og på andre dokumenter som gjelder forsikringene dine. 

Har du i tillegg personforsikringer hos oss, vil disse bli overført til Fremtind Livsforsikring AS fra 1. januar 2020. Du kan lese mer om dette her.


Det formelle rundt nytt skadeselskap

Det nye selskapet vil få større kraft til å videreutvikle innovative og kundevennlige løsninger, og komme enda raskere ut med bedre forsikringer tilpasset deg og dine behov.


Har du skadeforsikringer vil det bli igjen i SpareBank 1 Skadeforsikring AS, men dette forsikringsselskapet får nytt navn etter sammenslåingen med DNB.

Har du personforsikringer ligger dette i livsforsikringsselskapet som heter SpareBank 1 Forsikring AS. Personforsikringene vil på sikt flyttes over i det nye skadeselskapet.

Alt skjer automatisk, og du trenger ikke gjøre noe selv. Og husk - du vil fortsatt være kunde i SpareBank 1, som ivaretar den daglige oppfølgingen av deg og ditt kundeforhold.

Sammenslåingen av skadeselskapene er godkjent av Konkurransetilsynet og Finanstilsynet.

 

For flere spørsmål og svar les mer her


Pensjon blir eget selskap

Etter at vi har opprettet Fremtind Livsforsikring 1. januar 2020, vil SpareBank 1 Forsikring AS bli et rendyrket pensjonsselskap for bedrifter og privatpersoner, og endre navn til SpareBank 1 Pensjon AS.

Hva betyr dette for deg som kunde?
Du kan ta det helt med ro. Dette vil ikke få noen konsekvenser for pensjon- og spareproduktene du har hos oss. Det vil være samme pris og med samme vilkår som før.

Du når oss gjennom de samme kontaktpunktene du har brukt tidligere.

Vi vil fortsette å jobbe for at du får den beste avkastningen og den beste rådgivningen.

Hvorfor oppretter vi et eget pensjonsselskap?
1. januar 2019 ble skadeforsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB slått sammen til et nytt selskap. Planen er at personforsikringene også flyttes over til det nye skadeselskapet i løpet av første kvartal 2019.

Samtidig etablerer vi et eget pensjonsselskap for å styrke vår posisjon på pensjon. Dette gjør vi for å bli enda tydeligere på at vi er best på pensjon og rendyrke dette i et eget selskap.

 

For flere spørsmål og svar les mer her


Har du forsikringer hos oss gjennom LOfavør?

Kundeforholdet ditt til SpareBank 1 gjennom LOfavør blir som før, og du kommer til å merke minimalt til denne sammenslåingen.


Om fusjonen

 • Det er skadeforsikringsselskapene SpareBank 1 Skadeforsikring AS og DNB Forsikring AS som skal fusjonere. Det fusjonerte selskapet vil gjennom Sparebank 1 og DNB på sikt tilby alle typer skadeforsikringsprodukter og personforsikringer til privatkunder og bedriftskunder.

 • Nei, SpareBank 1 forsvinner ikke.

  Det er kun skadeforsikringsselskapet SpareBank 1 Skadeforsikring AS som vil bli en del av det nye selskapet Fremtind Forsikring AS. Planen er at personforsikringene også flyttes over til det nye skadeselskapet i løpet av første kvartal 2019. Samtidig etablerer vi et eget pensjonsselskap for å styrke vår posisjon på pensjon.

  Du vil fortsatt være forsikrings- og pensjonskunde i SpareBank 1, og du når oss gjennom de samme kontaktpunktene som tidligere.

 • SpareBank 1 Gruppen skal eie 65 prosent og DNB 35 prosent av det nye selskapet.

 • Nei, det er kun skadeforsikringsselskapene som slår seg sammen.

 • Navnet på det nye selskapet er Fremtind.

Hva skjer med prisen på forsikringene?

 • Vi skal sikre at du får gode forsikringsprodukter til konkurransedyktige priser. Fra 2020 skal SpareBank 1 og DNB tilby de samme forsikringsproduktene. I dag er ikke alle produktene like hos Sparebank 1 og DNB - det kan for eksempel være forskjeller i hva forsikringene omfatter og dermed hvilken pris de har. Vi vil harmonisere disse forsikringsproduktene og det kan påvirke prisen, opp eller ned. Eventuelle endringer vil selvsagt skje i tråd med lovverket, og vi skal sørge for at du blir ivaretatt på en best mulig måte. 

 • Med sammenslåingen skal vi tilby forsikringer som er enda bedre tilpasset deg og dine behov. Eksempler på dette er flere smarte forsikringer og tjenester som bidrar til en enklere og tryggere hverdag. Vi skal gjøre det enkelt for deg å holde oversikt over kundeforholdet ditt og gjøre endringer når du har behov for det. Du skal kunne melde skade og få oppgjør på en rask og effektiv måte, både digitalt eller om du trenger det, ved å snakke med oss. 

 • Både DNB Forsikring og SpareBank 1 Forsikring har i dag samlerabatter, men det er litt for tidlig å si noe om hvordan samlerabattene blir i det fusjonerte selskapet.

Hva skjer med mitt kundeforhold?

 • Du vil fortsatt være forsikringskunde i SpareBank 1, på samme måte som forsikringskunder i DNB fortsatt vil være det. Du vil merke fint lite til sammenslåingen og trenger ikke å gjøre noe aktivt selv.

 • Ja - forsikringene dine blir automatisk flyttet til det nye selskapet, og du trenger ikke gjøre noe selv. Og husk - du vil fortsatt være kunde i SpareBank 1, som ivaretar den daglige oppfølgingen av deg og ditt kundeforhold. 

 • Nei, det slipper du.

 • Det blir minimalt med endring for deg og du vil fortsatt være forsikringskunde hos SpareBank 1. Du trenger ikke å foreta deg noe aktivt selv, og vårt mål er å tilby deg enda bedre forsikringer til konkurransedyktige priser. 

 • Ditt kundeforhold ivaretas av den SpareBank 1-banken du har forsikringen hos, og du kommer til å merke minimalt til denne sammenslåingen. Du når oss gjennom de samme kontaktpunktene som tidligere. For øvrig kan det være smart å samle bank og forsikring på et sted. Det vil ofte lønne seg og gjøre det enklere for deg å holde oversikt og kontroll på dine bank- og forsikringstjenester. 

 • Sammenslåingen vil ikke ha noen betydning for deg, da det kun er forsikringsvirksomhetene som slår seg samme. Du vil fortsatt ha tilgang til det som skal bli et enda bedre forsikringstilbud. Å samle bank og forsikring på ett sted kan lønne seg, og gjør det enklere for deg å holde oversikt og kontroll på dine bank- og forsikringstjenester. 

Jeg er medlem av et forbund

 • Ditt kundeforhold til SpareBank 1 gjennom LOfavør blir som før og du kommer til å merke minimalt til denne sammenslåingen.

 • Det skjer ikke noe med dine LOfavør-forsikringer og ditt kundeforhold til SpareBank 1 gjennom LOfavør blir som før. Du kommer til å merke minimalt til denne sammenslåingen.

 • Både DNB Forsikring og SpareBank 1 Forsikring med LOfavør har i dag samlerabatter, men det er litt for tidlig å si noe om hvordan samlerabattene blir i det fusjonerte selskapet.

Mine data og personlige opplysninger

 • Du vil fortsatt være forsikringskunde i SpareBank 1 og bli betjent av din SpareBank 1-bank, på linje med at DNB sine kunder blir betjent av DNB. Rent formelt er det det nye selskapet som vil ha avtaleforholdet med deg, men du forholder deg som tidligere til din SpareBank 1-bank.

 • Du eier selv dine egne kundeopplysninger og kan når som helst be om innsikt i hvilke data vi har om deg, hvordan de brukes og få de oversendt. Det nye selskapet vil ikke bruke data på en annen måte enn det som er beskrevet i vilkår og samtykkene du som kunde signerer eller aksepterer.

  Rent formelt er det det nye selskapet som har ansvaret for dine kundedata. Samtidig er dine kundedata tilknyttet din SpareBank 1-bank, som gjennomfører den daglige oppfølgingen av ditt kundeforhold. DNB vil ikke få tilgang til dine personlige kundedata i SpareBank 1.

  Alle forsikringsselskap plikter å lagre kundedata, også en periode etter at du har avsluttet en forsikring. Dette handler om sikkerhet, både for deg og for selskapene.

 • Det er ikke alt som krever ditt samtykke. Ved denne type overføring til et nytt selskap er det ikke nødvendig at du gir et nytt samtykke, men vi plikter derimot å fortelle deg at ansvaret for å levere forsikringer til deg er overført til det nye selskapet.

 • Selskapet vil bruke kundeopplysninger til flere formål, som å fastsette pris på forsikring og å gjennomføre forsikringsoppgjør. Det nye selskapet vil bruke data til å forbedre kundeopplevelsen, øke tryggheten til våre kunder og følge med på utviklingen innenfor risiko og hvordan skader oppstår. Vi vil også anonymisere og såkalt aggregere data (sammenstilt informasjon fra større kundegrupper fra begge banker – for eksempel alle i Nord-Norge, eller alle gutter mellom 18 og 30 år) som blir delt mellom de respektive bankene, samt brukt i kommunikasjonstiltak.  

  Vi vil ikke bruke data på en annen måte enn det som er beskrevet i vilkår og samtykkene du som kunde signerer eller aksepterer.

 • Nei, dine personlige kundeopplysninger blir ikke delt med DNB. Kundenes personopplysninger, fra henholdsvis SpareBank 1 og DNB, vil bli holdt adskilt slik at hverken SpareBank 1 eller DNB har innsikt i personlige kundeopplysninger fra hverandre.

  Noe kundeinformasjon kan bli anonymisert og såkalt aggregert (at en sammenstiller informasjon fra større kundegrupper fra begge banker – for eksempel alle i Nord-Norge, eller alle gutter mellom 18 og 30 år) og delt mellom de respektive bankene, samt brukt i kommunikasjonstiltak.


Pensjon

 • Du trenger ikke å foreta deg noe selv, og vårt mål er fortsatt å tilby deg pensjonssparing til konkurransedyktige priser og markedets beste avkastning.

 • Ditt kundeforhold vil bli ivaretatt av SpareBank1 som før og du kommer til å merke minimalt til denne endringen.

 • Nei. SpareBank1 og DNB slår ikke sammen pensjonsvirksomhetene, dermed vil dette ikke innebære noen endringer for deg.

Hva er viktig for meg som er bedriftskunde?

 • Ja, akkurat den samme informasjonen gjelder for deg som bedriftskunde og dine ansatte.

  Inntil videre blir det ingen endringer på bedriftens- eller ansattes forsikringer. Samme pris og samme vilkår. Du når oss gjennom de samme kontaktpunktene du har brukt tidligere.