Bestill bankkort til ungdom 13-17

Fyll ut skjemaet nedenfor for å bestille bankkort (uten legitimasjon) til ungdom mellom 13 og 17 år. Begge vergene må signere på avtaledokumentene. 

Med verge mener vi biologiske foreldre, adoptivforeldre og verge(r) utnevnt av Fylkesmannen. Har du vergeansvar alene eller er du/dere fosterforeldre må dette dokumenteres. Dokumentasjon fremskaffes hos NAV eller Skatteetaten, og sendes på e-post til forretningsstotte@snn.no. 

Har ungdommen allerede kort, men har mistet eller ødelagt det? Ta kontakt med oss på telefon 02244 eller på chat i nettbanken. 


Opplysninger om deg som bestiller


Opplysninger om ungdommen

Er ungdommen kunde i SpareBank 1 Nord-Norge fra før?
Er den mindreårige skattepliktig i et annet land?
Hvor kommer midlene fra?

Opplysninger om den andre vergen

Begge verger må signere på avtaledokumentet. Dersom du har vergeansvaret alene eller om du er fosterforeldre, legg inn ditt navn og fødselsnummer.


Opplysninger om ønsket kort og andre tjenester

Jeg ønsker følgende kort
Andre tjenester (gjelder ved bestilling av Visa Electron med netthandel)
Hvilken mobiltelefon har ungdommen?
Vi sender oppstartskoder for engangskode på mobil til ungdommens mobilnummer.