Bli kunde med pass eller annet legitimasjonsdokument

Hvis du bor på et asyl- eller flyktningemottak, kan du bli kunde ved å følge stegene nedenfor. 

Er du enslig mindreårige asylsøker, må du og din verge gå i nærmeste lokalbank å bli kunde. Se steg 1 nedenfor for hvilke legitimasjonspapirer du må ha med deg