Bytt bank for dine barn

Fyll ut feltene nedenfor for å bytte bank for ditt barn. Skal du bytte for flere barn, må du sende inn ett skjema per barn. Begge vergene må signere på avtaledokumentene. Har du vergeansvar alene må dette dokumenteres. Dokumentasjon fremskaffes hos NAV eller Skatteetaten og sendes på e-post til forretningsstotte@snn.no.


Personopplysninger


Flytting av bankkonto(er)

Er det kort knyttet til kontoen(e) ovenfor

Fullmakter og aksept bankkonto(er)


Flytting av fondsandeler

Jeg ønsker å flytte spareavtaler
Jeg ønsker å avslutte VPS-konto
Ønsker du/dere å få oversikt over fondene i egen nettbank

Fullmakter og aksept fondsandeler